عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: زیرساخت های لازم برای زندگی مشترک سالم و شرعی باید فراهم شود تا جوانان به سمت ازدواج سفید گرایش پیدا نکنند. عبدالرضا عزیزی در گفت وگو با پایگاه خبری بانک امروز ، در مورد ...