به گزارش پایگاه خبری بانک امروز، فرهاد دژپسند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اعلام اینکه سامانه ای برای ارایه اطلاعات دارایی های منجمد قابل واگذاری بانک ها، مصادف با میلاد پیامبر ...