بانک ملی ایران که از دیرباز صرفه جویی در مصرف انرژی را سرلوحه کار خود قرار داده، این روزها نتایج مثبت عملکرد خود در این حوزه را مشاهده می کند. به گزارش پایگاه خبری بانک امروز، استفاده از لامپ های کم ...