هفتمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه آغاز شد به گزارش پایگاه خبری بانک امروز، در جلسه امروز وکیل متهم هادی رضوی یکی از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه ...