هشدار پلیس آگاهی ناجا * هوشیار باشید؛ ارسال پیامک های فریب دهنده با مضمون “… مبلغ را به این شماره کارت ارسال کن” یکی از شگردهای افراد سودجو برای کلاهبرداری از شما می باشد. * هوشیار باشید؛ اطلاعات ...