تغییر روش واگذاری و گام جدید دولت در واگذاری شرکت های دولتی در هفته آینده رونمایی می شود. به گزارش پایگاه خبری بانک امروز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر فرهاد دژپسند در گفت وگو با برنامه ...