به گزارش پایگاه خبری بانک امروز ، قیمت طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار امروز کاهش پیدا کرد.

قیمت طلا

قیمت اونس طلا امروز

قیمت هر اونس طلا امروز برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، به طوری که هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۲۸۷ (یک هزار و دویست و هشتاد و هفت ) تومان رسیده بود، امروز – شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۳۰ مارچ ۲۰۱۹ – با رشد ۰.۳۶ درصدی به ۱,۲۹۲ (یک هزار و دویست و نود و دو ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۹۲ ۵ ۰.۳۶ درصدی امروز
۱,۲۸۷ ۲۱ ۱.۶۳ درصدی روز قبل
۱,۳۰۹ ۹ ۰.۶۸ درصدی ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۳۰,۸۰۰ (چهارصد و سی هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۸ درصدی داشت.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳۰,۸۰۰ ۲,۱۰۰ ۰.۴۸ درصدی امروز
۴۳۲,۹۰۰ ۲۰۰ ۰.۰۴ درصدی ۲ روز پیش
۴۳۳,۱۰۰ ۵,۱۰۰ ۱.۱۷ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۴۸ درصدی، از ۵۷۷,۲۰۰ (پانصد و هفتاد و هفت هزار و دویست) تومان به ۵۷۴,۴۰۰ (پانصد و هفتاد و چهار هزار و چهارصد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۷۴,۴۰۰ ۲,۸۰۰ ۰.۴۸ درصدی امروز
۵۷۷,۲۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۵ درصدی ۲ روز پیش
۵۷۷,۵۰۰ ۶,۸۰۰ ۱.۱۷ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت مثقال طلا امروز

قیمت امروز هر مثقال طلا مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، به طوری که هر مثقال طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۸۷۵,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز – شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۳۰ مارچ ۲۰۱۹ – با کاهش ۰.۴۸ درصدی به ۱,۸۶۶,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۶۶,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۰.۴۸ درصدی امروز
۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰.۰۵ درصدی ۲ روز پیش
۱,۸۷۶,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۱.۱۷ درصدی ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند