اقتصادی
کد خبر : 39336
چهارشنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷

جزییات بودجه ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰

جزییات بودجه ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰

 منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بیش از ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال تعیین شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانک امروز به نقل از ایرنا،  حسینعلی امیری نماینده پارلمانی رئیس جمهوری صبح‌امروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها وتملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی،  بیش از ۹میلیون و ۲۹۸ هزار و ۲۱۷ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال است.

پیشنهاد دولت برای منابع عمومی بیش از هشت میلیون و ۴۱۳ هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال و  درآمد اختصاصی وزارتخانه‌هاو مؤسسات دولتی بیش از ۸۸۴ هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال است.

بودجه شرکت‌های دولتی،  بانک‌هاو مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بیش از ۱۵ میلیون و۶۱۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۱۵ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال تعیین شده است.

به گزارش ایرنا،  منابع بودجه سال ۹۹ کل کشور در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال تعیین شده بود.

جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰