امروز : ششم اسفند ماه سال 1402
image بانک

مسدودسازي بيش از 20 هزار درگاه پرداخت اينترنتي و 72 هزار کارت اجاره‌اي فعال در شبکه قمار و شرط بندي سايبري

معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي، از شناسايي بيش از 20 هزار درگاه پرداخت اينترنتي مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکيل پرونده قضايي براي صاحبان آنها همچنين شناسايي بيش از 72 هزار کارت اجاره اي در شبکه بانکي و اعمال محدوديت در دريافت خدمات بانکي در راستاي مقابله با قمار و شرط‌بندي در فضاي مجازي خبر داد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، مهران محرميان معاون فناوري با اشاره به اينکه مبارزه با پديده قمار و شرط بندي سايبري، موضوعي چندوجهي است و برخورد موثر با اين جرم و محدودسازي عاملان آن نيازمند اقدام در ابعاد مختلف انتظامي، قضايي، فرهنگي، اجتماعي، فناوري اطلاعات و ارتباطات و البته خدمات بانکي و پرداخت است، تاکيد کرد: پديده مجرمانه قمار و شرط بندي در کشور داراي اکوسيستم پيچيده‌اي است که نبايد آن را صرفاً رفتاري شخصي و متکي به افراد مجرم دانست. لذا بانک مرکزي با بررسي‌و تحقيقات عميق و گسترده، در گام نخست بازيگران اين حوزه را از منظر عمليات بانکي و مبادلات مالي در 3 شاخه شامل سرشاخه هاي اصلي، قمارخانه داران و نيز قماربازان شناسايي و دسته بندي نمود.

محرميان افزود: بررسي مدل فرايندي قمار و شرط‌بندي در فضاي مجازي نشان مي‌دهد براي مقابله با اين پديده نيازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهي در کشور هستيم تا بتوانيم به‌صورت هماهنگ و فرايندي با پديده قمار و شرط‌بندي در فضاي مجازي مقابله کنيم. بر اين اساس، کارگروهي با همکاري دادستاني کل کشور، مرکز ملي فضاي مجازي، دادسراهاي ناحيه 38 و 32 تهران تشکيل شده و اقدامات قابل توجهي نيز در دستور کار بوده که خوشبختانه نتايج موثري حاصل گرديده است؛ که البته براي اثربخشي بيشتر اين اقدامات، نيازمند هماهنگي لازم و دقيق بين دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول هستيم. لازم به ذکر است در اين کارگروه پيشنهادهاي متعددي از سوي بانک مرکزي به ساير نهادهاي مسئول نيز ارائه شده تا نهايتاً هزينه اين رفتار مجرمانه براي مرتکبان و مسببان افزايش يابد.

معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي ادامه داد: ما در بانک مرکزي به‌عنوان متولي و ناظر حوزه «خدمات بانکي و پرداخت» در اولين و يکي از مهم‌ترين اقدامات در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندي سايبري، ضمن شناسايي بازيگران اصلي در حوزه تبادلات مالي اين اکوسيستم، اقدامات خود را در چهار محور اصلي شامل مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، يافتن سرشاخه‌هاي اصلي و نهايتاً انجام سلسله اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از اقدامات فريب کاربرانه در شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي، برنامه‌ريزي و متمرکز ساختيم.

ارسال پيامک هشدار و اخطار از سوي دادستاني به متخلفين در پي رصد سوءرفتار افراد در شبکه بانکي و پرداخت
محرميان افزود: در راستاي انجام سلسله اقدامات پيشگيرانه و تحذيري، در بانک مرکزي و برخي بانکهاي کشور با توسعه الگوريتم هاي هوشمند اقدامات موثري درجهت شناسايي سوءرفتار افراد در شبکه بانکي و پرداخت صورت پذيرفته است و براساس اين شناسايي ها با همکاري دادستاني محترم کل کشور و شبکه بانکي، به افراد مرتکب بزه قمار پيامک اخطار و هشدار ارسال شده که اتفاقا موثر نيز بوده، به طوري که نرخ ارتکاب اين دسته از تخلفات حکايت از توقف بيش از ?? درصد فعاليت قماربازان پس از دريافت پيامک هشدار داشته و البته تمهيداتي نيز از سوي بانک مرکزي در دست بررسي است تا با توسعه بسترهاي اعتبارسنجي، رفتارهاي مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکي و پرداخت الکترونيک، در امتياز اعتبارسنجي ايشان نيز مورد استناد قرار بگيرد.

وي در بخش ديگري از اين گفت و گو به تشريح اقدامات عملياتي بانک مرکزي که به طور مستمر در حال انجام و پيگيري است، پرداخته و تصريح کرد: رصد مداوم و به‌روزرساني خدمات نوين پولي و مالي به‌منظور پيشگيري از مخاطرات احتمالي در زمينه قمار در فضاي مجازي، سامان‌دهي و مسدودسازي درگاه‌ها و ابزارهاي متخلف حوزه پرداخت براي مقابله با قمار، فراهم‌سازي امکان محدودسازي دسترسي به خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيکي از مبدأ نشاني‌هاي اينترنتي خارجي از کشور يا مراکز داده خارجي از جمله اقدامات و برنامه هاي بانک مرکزي براي مقابله با قمار و شرط بندي سايبري است.

استفاده از ابزارهاي تنبيهي براي ارائه دهندگان خدمات پرداخت به شبکه قمار، در دستور کار بانک مرکزي است
محرميان همچنين با تاکيد بر اينکه اقدامات بانک مرکزي طي سه سال گذشته، منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار سواستفاده از روش‌هايي مانند سوءاستفاده از واسطه‌هاي نرم‌افزاري برنامک‌هاي پرداخت، سوءاستفاده از درگاه هاي پرداخت اينترنتي، سوءاستفاده از ابزارهاي بانکداري الکترونيکي در سايت هاي قـمار و شرط بنـدي شده است، افزود: با توجه به اقدامات انضباطي اثربخش درخصوص تخلفات مرتبط با بکارگيري درگاه هاي پرداخت الکترونيکي در حوزه قمار و شرط بندي مجازي، در حال حاضر شيوه اصلي تخلفات مالي، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوي متخلفين است؛ به نحوي که قمار باز راساً نسبت به انجام عمليات انتقال وجه به کارت قمارخانه دار اقدام مينمايد. شايان ذکر است، با توجه به اقدامات تکميلي نظارتي در پايش عمليات انتقال وجه کارت به کارت، آمار اين بخش نيز با توجه به اعمال محدوديت ها و اقدامات صورت گرفته از سوي بانک مرکزي، کاهش قابل توجهي داشته؛ به نحوي که ميزان سواستفاده از اين شيوه نيز، حدود ?? درصد کاهش يافته است.

معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي گفت: با توجه به اينکه عمده سواستفاده از سرويس کارت به کارت از طريق مسير واسط هاي نرم‌افزاري کارت به کارت صورت مي گيرد، بانک مرکزي علاوه بر برگزاري نشست‌هاي متعدد با شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنين بانک ها و موسسات اعتباري با هدف ارائه و بررسي گزارش‌هاي ماهانه در خصوص ميزان سوءاستفاده از هر بستر يا سرويس ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و نيز اشتراک‌گذاري راهکارهاي مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندي سايبري، با استفاده از ابزارهاي کنترلي و تنبيهي نيز در اين حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صريح قوانين و مقررات جاري، اقدامهاي انضباطي متعدد و متنوعي شامل جرايم ريالي، مسدودسازي درگاه ها و نرم افزارهاي واسط و محدودسازي عملکرد پذيرندگان مالي خاطي را اعمال نموده است.

محرميان تاکيد کرد: بانک مرکزي در مبارزه با قمار و شرط‌بندي در فضاي مجازي همکاري نزديک و مستمري با ساير نهادها از جمله قوه قضائيه، دستگاه هاي نظارتي و پليس فتا دارد. اين همکاري‌ها شامل مواردي از جمله شناسايي اجاره دهندگان کارت‌هاي بانکي به قمارخانه‌هاي سايبري، قماربازان، سرشاخه‌هاي قمار و شرط‌بندي و متوليان شناسايي‌شده در لايه‌هاي مختلف قمار و ارجاع و اين گزارش ها به نهادهاي مسئول است.

به گفته محرميان «تحليل شبکه تبادلات مالي مشکوک با هدف شناسايي هوشمند سرشاخه‌هاي قمار و شرط‌بندي سايبري نيز از ديگر اقدامات بانک مرکزي» است که در قالب آن فهرست سرشاخه‌هاي قمار و شرط‌بندي سايبري به همراه شواهد در چند مرحله براي دادستاني کل کشور ارسال مي‌شود. يافتن تقاطع سرشاخه‌هاي قمار و شرط‌بندي سايبري با سرشاخه‌هاي اخلالگر ارزي که از مصاديق جرائم سازمان‌يافته تلقي مي‌شود و همچنين همکاري نزديک بانک مرکزي با معاونت امور فضاي مجازي دادستاني کل کشور و دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ?? (جرائم امنيت اخلاقي) جهت پيگرد سرشاخه‌ها نيز در همين راستا انجام مي‌گيرد.

شناسايي بيش از 20 هزار درگاه پرداخت اينترنتي مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکيل پرونده قضايي براي صاحبان آنها همچنين شناسايي بيش از 72 هزار کارت اجاره اي در شبکه بانکي و اعمال محدوديت در دريافت خدمات بانکي از جمله نتايج اين اقدامات بوده است.

معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي در پايان ضمن اشاره به ضرورت روشنگري و آگاهي بخشي عمومي نسبت به مخاطرات و هزينه هاي مترتب در ابعاد مختلف براي مرتکبين بزه قمار و شرط بندي در فضاي مجازي و البته همکاري با بزهکاران به هر نحو از جمله اجاره دادن کارت هاي بانکي، تصريح کرد: بانک مرکزي همواره به طور مجدانه تلاش کرده ضمن انجام مسئوليت‌خود که بر اساس قوانين موجود معطوف به نظارت بر عمليات مالي و پرداخت در اکوسيستم مجرمانه قمار و شرط بندي در فضاي مجازي است، اقدامات گسترده تري از جمله شناسايي و اشراف به لايه‌هاي فرايندي اين بزه و ارائه گزارشهاي مربوطه به ساير نهادها و دستگاه‌هاي مسئول را نيز پيگيري نمايد؛ تا با کمک و همکاري آن‌ها اقدامات متناسب براي مقابله با اين پديده مذموم صورت گيرد.


  • برچسب ها