امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

فرصت ويژه براي بخشودگي جرايم بدهکاران در بانک ملي ايران


بانک ملي ايران فرصتي ويژه براي بدهکاران مطالبات غيرجاري اين بانک جهت بهره‌مندي از بخشودگي جرائم تأخير مازاد بر نرخ معامله فراهم کرد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، نظر به تائيد هيات مديره بانک مبني بر تمديد مهلت اجرايي بسته وصول مطالبات غيرجاري ابلاغي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهکاران مطالبات غيرجاري اين بانک مي توانند تا پايان اسفند ماه سال 1402، در صورتي که کل مبلغ بدهي (اصل، سود و سود دوران تاخير) خود را به صورت نقدي تسويه کنند، از بخشودگي جرائم تأخير مازاد بر نرخ معامله بهره مند شوند.

فرصت فوق در راستاي تکريم و رضايت حداکثري مشتريان اين بانک ايجاد و تا پايان سال جاري تعيين شده است و شامل هرگونه بدهي مطالبات غيرجاري مي‌شود.

لذا مشتريان و افرادي که تا کنون نسبت به بازپرداخت بدهي هاي خود اقدام نکرده اند، مي توانند از اين فرصت براي بهره مندي از بخشودگي مذکور استفاده کنند.

  • برچسب ها