امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

پلتفرم جديد «کشاورزي قراردادي» بانک کشاورزي عطر «زعفران» گرفت05 آذر 1402 12:00 روابط عمومي
پلتفرم جديد کشاورزي قراردادي بانک کشاورزي عطر زعفران گرفت
بانک کشاورزي در راستاي اجراي طرح نوين تامين مالي کشاورزي قراردادي، با تصويب تسهيلات ريالي به نفع زنجيره توليد زعفران، حمايت از توليدکنندگان طلاي سرخ را در دستور کار قرار داد.

به گزارش روابط عمومي، اين مصوبه به منظور تأمين هزينه هاي جاري کشاورزان زعفران کار به عنوان اعضاي زنجيره تأمين زعفران و طرف قرارداد مجري طرح صادر شده است. اين شرکت با دريافت تسهيلات مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بخشي از هزينه هاي مربوط به کاشت، داشت و برداشت زعفرانِ اعضاي اين زنجيره در پايانِ فرآيند برداشت و تحويل محصول اقدام مي کند. بهاي محصول پس از کسر بدهي کشاورزان بابت هزينه هاي صرف شده براي تأمين نهاده ها و خدمات تأمين شده توسط پشتيبان ها و تأمين کنندگان، به کشاورز پرداخت مي شود.

لازم به ذکر است يک روش ديگر، تأمين نهاده هاي کشاورزان زعفران کار به صورت تعهدي از فروشندگان پشتيبان يا تأمين کننده است. در اين روش، کشاورز طرف قرارداد با مجري کشاورزي قراردادي، خدمات و نهاده هاي خود را به صورت تعهدي از تأمين کنندگان و فروشنده هاي خدمات و نهاده هاي کشاورزي طرف قرارداد با مجري خريداري نموده و بانک به عنوان رکن تضمين ضمانت، پرداخت هزينه اين نهاده ها را بر عهده دارد. در زمان برداشت و تحويل محصول کشاورزان به مجريان کشاورزي قراردادي، مجري با منابع خود و يا منابع تسهيلاتي از بانک بهاي محصول را با کسر هزينه و تسويه با پشتيبانان و تأمين کنندگان به حساب کشاورز واريز مي کند.

بديهي است در صورت عدم ايفاي تعهدات توسط کشاورز در سررسيد، بانک نسبت به پرداخت ديون وي اقدام خواهد کرد.

اين مصوبه به عنوان يکي از گام هاي فرآيند اجراي مدل جديد کشاورزي قراردادي مبتني بر پلتفرم در بانک کشاورزي است که طراحي آن از سال گذشته با تأکيد فرشيد فرخ نژاد مديرعامل بانک در دستور کار کارشناسان اين بانک قرار گرفت. با اين اقدام بانک کشاورزي، يکي ديگر از برنامه هاي دولت به منظور تأمين مالي زنجيره هاي توليد مواد غذايي و تأمين مايحتاج ضروري مردم وارد فاز اجرايي شده و انتظار مي رود طي ماه هاي آتي با سرعت و مبالغ بالاتري دنبال شود.

به گفته کارشناسان، استفاده از ابزارهاي نوين اعتباري از جمله اعتبارات اسنادي داخلي، ضمانت نامه، برات الکترونيک، اوراق گام، کيف پول اعتباري و به گردش درآوردن اين ابزارها در حلقه هاي زنجيره تامين در بخش هاي مختلف، از يک سو نياز متقاضيان تسهيلات را مرتفع کرده و از سوي ديگر با به حداقل رساندن تزريق نقدينگي توسط بانک ها، مانع از افزايش نرخ تورم خواهد شد.

گرچه موضوع تأمين مالي زنجيره ها موضوع بديع و جديدي نيست، اما به دليل وجود برخي اشکالات تا کنون اين طرح به جايگاه واقعي خود در شبکه بانکي نرسيده بود. طرح جديد بانک کشاورزي که با تأمين مالي زنجيره توليد زعفران کليد خورده، ضمن رفع نيازهاي مالي توليدکنندگان در سريع ترين زمان ممکن، ريسک هاي متوجه بانک و مشتريان را به حداقل رسانده است.


  • برچسب ها