امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

مدارک مورد نياز براي انتقال سهام عدالت به ورثه در بانک ملي ايران


انتقال سهام عدالت متوفيان به ورثه با تکميل همه مدارک مربوطه در اسرع وقت در بانک ملي ايران و کارگزاري اين بانک، انجام مي شود.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران،در پي اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فراهم شدن امکان انتقال سهام عدالت متوفيان به ورثه،بانک ملي ايران و کارگزاري اين بانک نيز ساز و کارهاي مربوط به اين اقدام را فراهم کردند.

ورثه گرامي پس از طي فرآيندهاي لازم از طريق سامانه ميراث به آدرس ddn.csdiran.ir (درگاه يکپارچه ذينفعان بازار سرمايه)و اطمينان از تشکيل پرونده متوفي، مي توانند با در دست داشتن تصوير کارت ملي و صفحه اول شناسنامه متوفي، اصل يا تصوير برابر با اصل کارت ملي و صفحه اول شناسنامه تمامي وراث تعييني در گواهي حصر وراثت، اصل يا تصوير برابر با اصل گواهي حصر وراثت متوفي به شعب بانک ملي ايران يا کارگزاري اين بانک مراجعه کرده و نسبت به انتقال سهام عدالت متوفي اقدام کنند.

يادآور مي شود رسيد متقاضي کارت ملي و يا گواهي شماره ملي ممهور به مهر سازمان ثبت احوال مي‌تواند جايگزين کارت ملي باشد.

در صورتي که مادر در عداد وراث باشد نيز صفحات شناسنامه مربوط به تعداد فرزندان پدر و مادر متوفي نيز الزامي است.

همچنين در صورتي که متوفي داراي وصيت نامه رسمي باشد که در گواهي حصر وراثت نيز به آن اشاره شده است، ارائه اصل يا تصوير برابر با اصل اين وصيت نامه نيز ضروري است

  • برچسب ها