امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

افزايش 73 درصدي تسهيلات پرداختي به شرکت هاي دانش بنيان


بررسي وضعيت تسهيلات اعطايي به شرکت هاي دانش بنيان درپايان مهر ماه 1402 نشان مي دهد که اين تسهيلات نسبت به هفت ماهه 1401 معادل 73 درصد افزايش داشته است.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، طي هفت ماهه 1402 به 172 2 شرکت دانش بنيان ( در قالب 441 12 فقره تسهيلات ) معادل 280.4 1 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به هفت ماهه 1401 معادل 73.0 درصد افزايش داشته است.

ميزان تسهيلات پرداختي در مهر ماه 1402
در مهر ماه 1402 به 750 شرکت دانش بنيان ( در قالب 679 1 فقره تسهيلات ) معادل 175.5 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به مهر ماه 1401 معادل 106.4 درصد افزايش داشته است.

  • برچسب ها