امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

برگزاري پنجمين دوره مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي بانک ملي ايران


بانک ملي ايران در راستاي اجراي سياست هاي دولت سيزدهم ،پنجمين مرحله مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي را به صورت فروش نقد و اقساط، برگزار مي کند.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران،مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران از ساعت 12 روز 22آبان جاري تا ساعت 19 روز نهم آذرماه از طريق سامانه تدارک الکترونيکي دولت(ستاد ايران) و سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir برگزار مي شود.

متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir ،بخش مزايده،بخش مزايده دستگاه اجرايي و سپس بخش مزايده گر (مزايده شماره 2002091218000006اموال غير منقول و مزايده شماره 1002091218000006 براي اموال منقول) در اين مزايده شرکت کنند.

متقاضيان گرامي همچنين مي توانند با مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir در بخش مناقصه و مزايده،بخش مزايده سراسري(نوبت پنجم اموال غير منقول و اموال منقول)اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران و يا با مراجعه حضوري به تمامي ادارات امور و شعب بانک ملي ايران در اين مزايده شرکت کنند.

متقاضيان گرامي همچنين مي توانند از طريق تماس با شماره تلفن60994040 يا ارسال پيامک عدد 6 به سر خط 10004885 اطلاعات تکميلي را دريافت کنند.

بر اساس اطلاعيه بانک ملي ايران،مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 روز 22آبان تا ساعت 19 روز 29 آبان ماه جاري تعيين شده است.

همچنين مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 روز 22آبان تا ساعت 19 روز نهم آذرماه است.

تاريخ بازگشايي پاکت هاي الکترونيکي نيز ساعت 8:30 دقيقه صبح روز يکشنبه 12 آذرماه تعيين شده است.

گفتني است امکان شرکت در اين مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نيست، از اين رو متقاضيان شرکت در مزايده بايد تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت اقدام کنند.

  • برچسب ها