امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

پرداخت بيش از 10 هزار فقره وام ازدواج توسط بانک تجارت


بانک تجارت در مهرماه امسال با پرداخت بيش از 10هزار فقره وام ازدواج و 7674 فقره تسهيلات فرزندآوري از جوانان ايراني حمايت کرد.
به گزارش بانک امروز به نقل از مديريت روابط‌عمومي و ارتقاء سرمايه اجتماعي بانک تجارت، اين بانک در هفتمين ماه از سال 1402 تعداد 10 هزار و 439 فقره تسهيلات ازدواج پرداخت کرد و آمار عملکرد در اين زمينه از ابتداي سال تا پايان مهرماه را به 63 هزار و هفتصدوبيست فقره رساند.

بانک تجارت همچنين در راستاي اجراي قانون حمايت از فرزندآوري، در مهرماه سال جاري، تعداد 7674 فقره تسهيلات پرداخت کرد و به اين ترتيب تعداد پرداختي‌ها در اين سرفصل تا پايان مهرماه به 42 هزار و دويست‌وپنجاه‌وهفت فقره بالغ شد.

بر اساس اين گزارش، در حال حاضر 31 هزار و سيزده نفر از متقاضيان تسهيلات ازدواج و 38 هزار و پانصدوهفتاد‌ونه نفر از متقاضيان تسهيلات فرزندآوري در نوبت دريافت اين تسهيلات هستند که با تکميل مدارک مورد نياز به نوبت تسهيلات خود را دريافت خواهند کرد.

  • برچسب ها