امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

داشتن برنامه و هدف عملياتي براي موفقيت بانک ضروري است


عضو هيات مديره و معاون امور شعب بانک ملي ايران در جلسه بررسي عملکرد شعب منطقه دو کشور اين بانک گفت: داشتن برنامه و اهداف عملياتي در راستاي استراتژي ها و راهبردهاي سازمان، براي موفقيت بانک ضروري است.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، حسن مونسان در اين نشست که با حضور مدير امور شعب و روساي ادارات امور منطقه دو به ميزباني اداره امور شعب استان خراسان رضوي برگزار شد، ضمن تقدير از ادارات اموري که در دستيابي به اهداف تعيين شده عملکرد موفقي داشتند، از مديران خواست که با جديت، استراتژي هاي ابلاغي بانک را دنبال و ذيل اهداف راهبردي تعريف شده به برنامه ريزي دقيق، علمي و هوشمند بپردازند.

وي تاکيد کرد: همکاران بايد به استراتژي هاي بانک اشراف کامل داشته و در برنامه ريزي عملياتي استان و واحد خود حداکثر مشارکت را به کار گيرند.

احمد ملکي راد مدير امور شعب منطقه دو کشور از روساي ادارات امور منطقه خواست تا با تبيين شرايط و اهداف استراتژيک بانک براي روساي شعب و ساير همکاران در تمام سطوح و شنيدن نظرات و پيشنهادات همکاران در راستاي برنامه ريزي عملياتي، در جهت نيل به اهداف راهبردي بانک با توان و سرعت بيشتر گام برداشته و از زمان باقيمانده تا پايان سال نهايت بهره برداري را داشته باشند.

همچنين حميد صفاي نيکو، رييس اداره امور شعب استان خراسان رضوي نيز ضمن ارائه گزارشي از عملکرد اين اداره امور شعب، در حوزه افزايش سهم بازار در استان و طرح مهرباني، نکاتي را درخصوص راهکارهاي بهبود تراز و مديريت دارايي و بدهي و همچنين وضعيت تسهيلات تکليفي ارايه کرد.

شايان ذکر است در پايان اين جلسه از روساي ادارات امور خراسان رضوي، بوشهر، خراسان جنوبي و و کهکيلويه و بويراحمد بدليل کسب رتبه برتر در افزايش منابع، شاخص هاي عملکردي و عيار ملي، کسب سهم بازار و طرح مهرباني ملي تجليل به عمل آمد.

مشتريان صاحبان اصلي بانک ملي ايران هستند

در ادامه اين سفر حسن مونسان عضو هيات مديره و معاون شعب بانک در نشست با فعالان اقتصادي و صنعتگران و کشاورزان بزرگ استان خراسان رضوي با بيان اينکه مشتريان صاحبان اصلي بانک ملي ايران هستند، از فعالان اقتصادي حاضر در جلسه خواست که با تمرکز منابع خود در بانک به ايجاد بستر مناسب جهت خدمت رساني به ساير اقشار از جمله اقشار نيازمند و همچنين ارتقاء و بهبود زيرساخت هاي عمراني کشور که از رسالت هاي مهم بانک ملي ايران است، ياري رسانند.

مونسان افزود: بانک ملي ايران دو رسالت اصلي دارد که اولين آن حمايت مالي از ارتقاء سطح زيرساخت هاي کلان ملي همچون عمران و آباداني شهري و روستايي، راه سازي، آب و انرژي و ... و ديگري حمايت کامل از بخش خصوصي در تمام حوزه هاي صنعت، کشاورزي، خدمات و بازرگاني است. رسالتي که بانک به خوبي به آن وفادار بوده و پشتوانه اين وفاداري و تعهد نزديک به يک قرن تجربه و اعتماد است.

همچنين احمد ملکي راد، مدير امور شعب منطقه دو کشور، حضور فعالان اقتصادي بزرگ و صاحب نام استان در بين مشتريان بانک ملي ايران را از افتخارات اين بانک و خدمت به ايشان را خدمت به جهادگران عرصه جنگ اقتصادي دانست.

وي در ادامه خاطر نشان کرد؛ بانک ملي ايران و فعالان اقتصادي نيازمند ارتباط دوسويه و تعامل مستمر به عنوان سربازان جنگ اقتصادي هستند که دست در دست هم توان فائق آمدن بر تمام مشکلات را خواهند داشت.

ارتقاء سطح معيشت همکاران، دغدغه اصلي مديران ارشد بانک

مونسان در ديدار صميمانه با همکاران و مديران اداره امور شعب استان خراسان رضوي که با حضور حسن کاظمي عضو هيات عامل و معاون منابع انساني بانک و احمد ملکي راد، مدير امور شعب منطقه دو کشور و روساي ادارات کل سرمايه انساني، رفاه و درمان و آموزش، رييس اداره امور شعب استان، معاونين و روساي دواير و حوزه ها، بانکداران و بانکياران برگزار شد، از ارتقاء سطح معيشت همکاران به عنوان مهمترين دغدغه امروز مديران ارشد بانک ياد کرد و ادامه داد: بدون شک بهبود شرايط مالي بانک در گرو ارتقاء سطح خدمات و ارتقاء سطح خدمات در گرو رضايتمندي سرمايه انساني بانک و شور و انگيزه آن هاست. ليکن همکاران هم بايد به موانع و محدوديت هاي قانوني اشراف کامل داشته و با صبوري و البته ارائه پيشنهادات علمي و مبتني بر راهکارها و مفاد قانوني به مديران و همکاران خود در معاونت منابع انساني کمک کنند.

در ادامه حسن کاظمي با بيان اين مطلب که مشکلات مختلف در حوزه منابع انساني مدت هاست که احصاء شده و تمام مديران ارشد بانک در حال برنامه ريزي، رايزني و مذاکره با مقامات مختلف کشور در اين خصوص هستند، ابراز اميدواري کرد؛ با توجه به جذب بيش از 1800 همکار جديد و همچنين انتقال تعدادي از همکاران بانک سپه به جمع همکاران بانک ملي ايران و البته اضافه شدن نيروهاي جوان و باانگيزه شعب موسسه سابق نور به اين بانک، امکان بهبود شرايط شغلي همکاران فراهم آمده است.

کاظمي همچنين در ادامه صحبت هاي خود به راهکارهاي در دست بررسي جهت بهبود معيشت همکاران اشاره کرده و نويد بهبود شرايط تا حد امکان را در کوتاه مدت به همکاران داد.

همچنين ملکي راد وجود سرمايه انساني خدوم، آگاه و هوشمند را از مواهب بي بديل بانک ملي ايران دانست که مهمترين دستاورد آن ايجاد اعتماد عميق ملت شريف و بزرگ ايران به اين بانک است.

حميد صفاي نيکو، نيز توضيحات مبسوطي در خصوص کارنامه عملکردي استان در حوزه هاي منابع، مصارف، مطالبات و عيار ملي و همچنين سهم بازار در شبکه بانکي استان ارائه کرد.

شايان ذکر است در حاشيه سفر سه روزه عضو هيات مديره و معاونت شعب بانک ملي ايران به مشهد مقدس، مونسان به همراه ملکي راد و صفاي نيکو از شعب رسالت و کوي طلاب مشهد هم بازديد کرد.

وي همچنين ديدارهاي جداگانه اي با برخي مديران عامل و صاحبان صنايع استان از جمله الکترواستيل، چسب سامد، سيمان زاوه، شهرک صنعتي چناران، اتحاديه طلا و جواهر مشهد و رئيس اتاق بازرگاني استان خراسان رضوي داش

  • برچسب ها