امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

بانک‌ها بايد به دو مقوله «نوآوري» و «تاب آوري در برابر تغييرات» توجه جدي داشته باشند


مدير عامل بانک کشاورزي گفت: بانک‌ها بايد به دو مقوله «نوآوري» و «تاب آوري در برابر تغييرات» توجه جدي داشته باشند.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک کشاورزي به نقل از خبرگزاري فارس، مديرعامل بانک کشاورزي در مراسم افتتاحيه نمايشگاه تراکنش و در نشست تخصصي «تاب آوري و نوآوري در اکوسيستم صنايع مالي و بانکي» با اعلام اين مطلب افزود: سرعت تغييرات در حوزه بانکي و نيازها و خواسته هاي مشتريان به گونه اي است که بانک ها بايد همراستا با اين تغييرات، برنامه ريزي و حرکت کنند.

مديرعامل بانک کشاورزي، با تأکيد بر ضرورت ارائه محصولات نوآورانه بانک‌ها با هدف حفظ مشتريان و افزايش سهم از بازار، تصريح کرد: بانک ها همزمان با اقدامات نوآورانه، بايد مديريت ريسک لازم براي واکنش سريع به مخاطرات موجود در اين فرآيند را مدنظر قرار دهند و در غير اين صورت ضمن رويارويي با مخاطرات جدي، گوي سبقت را به ساير رقبا واگذار خواهند کرد.

وي ويژگي اساسي «نوآوري» در سازمان‌هاي چابک را «ساختارمند و نظام مند» بودن آن دانست و افزود: در سازمان هاي بزرگ و بروکرات يک مقاومت سازماني در برابر نوآوري وجود دارد اما بايد براي کاهش و حذف آن همزمان با تقويت تاب آوري سازمان، راهکارهاي منطقي و عملياتي ايجاد شود.

فرخ نژاد به تجربه بانک کشاورزي در ترويج فرهنگ نوآوري و تشويق کارکنان اين بانک به ارائه ايده هاي جديد و ايجاد آمادگي کامل براي تبديل ايده هاي برتر به محصول اشاره کرد و گفت: مهم ترين استراتژي براي سرعت بخشيدن به تحول و نوآوري، تقويت همزمان ساختارهاي بانک به موازات اين تغييرات است.

وي افزود: آموزش، ارزيابي اقدامات توسعه اي، ارتباط تنگاتنگ با استارت آپ‌ها در حوزه فين تک و ساير بسترهاي فناوري اطلاعات از ديگر مواردي است که در اين مسير بايد مورد توجه قرار گيرد.

مديرعامل بانک کشاورزي با تأکيد بر فعال کردن ذهن‌هاي خلاق به عنوان ظرفيت هاي ارزشمند سازمان در جهت ارائه ايده هاي نوآورانه، خاطرنشان کرد: اين فرآيند زماني اثر بخش خواهد بود که علاوه بر مديريت ريسک هاي موجود در اين حوزه، بين نوآوري و تاب‌آوري سازمان تعاملي سازنده ايجاد شده و حرکتي مستمر در مسير تطبيق هرچه بيشتر با نيازهاي مشتريان وجود داشته باشد.

  • برچسب ها