امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

پشتيباني بانک تجارت از صنعت مس کشور


با انعقاد تفاهمنامه‌اي بين بانک تجارت و شرکت ملي صنايع مس ايران، تامين مالي ريالي و ارزي اين شرکت براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در حوزه بالا و پايين دست در يک دوره 4 ساله از سوي بانک تجارت انجام خواهد شد.
به گزارش بانک امروز به نقل از مديريت روابط‌عمومي و ارتقاي سرمايه اجتماعي بانک تجارت، مديرعامل بانک تجارت در مراسم امضاي اين تفاهمنامه که با حضور امير خرمي شاد مديرعامل ملي صنايع مس ايران برگزار شد، با تاکيد بر تاثير اين تفاهم‌نامه بر تحکيم روابط دو مجموعه تصريح کرد: تامين مالي و تسهيل‌گري انجام امور بانکي مجموعه مس، پيمانکاران و ساير شرکايي که در حوزه‌هاي مختلف با اين مجموعه فعاليت مي‌کنند، در چارچوب قوانين و سياست‌هاي بانک مرکزي از جمله اهداف بانک تجارت در اين تفاهمنامه است.

هادي اخلاقي فيض آثار ضمن تشريح فرآيند اجرايي اين تفاهم‌نامه گفت: تفاهم‌نامه‌اي که به امضاي دو طرف رسيده، چشم‌اندازي چهارساله دارد که و اين مهم، نشاندهنده آن است که بانک تجارت افقي بلندمدت را در رابطه پيش رو مدنظر قرار مي‌دهد.

مديرعامل بانک تجارت در ادامه سقف تسهيلات در نظر گرفته شده در قالب اين تفاهم‌نامه و لزوم تامين مالي خارجي براي محقق شدن اهداف توسعه‌اي شرکت ملي صنايع مس را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: ظرفيت‌هاي بانک تجارت در اين بخش نيز مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد و شکي نيست که اين عمليات از طريق ايجاد انسجام در ميان تمام بازيگراني که در کنار اين مجموعه فاخر در حال ارزش‌آفريني هستند اتفاق خواهد افتاد.

وي ادامه داد: در چارچوب اين تفاهمنامه، مجموعه بيمه تجارت‌‌نو براي ارائه خدمات بيمه‌اي در کنار شرکت مس و مجموعه‌هاي زيرمجموعه آن قرار خواهد گرفت تا اين خدمات را با حداقل هزينه و با بهترين کيفيت ممکن ارائه کند و بانک تجارت تضمين‌کننده خدمات بيمه‌اي خواهد بود که طريق بيمه تجارت‌نو ارائه مي‌شود.

کمک به توسعه با حمايت بانک تجارت

مديرعامل شرکت ملي صنايع مس ايران نيز با اشاره به اينکه بانک تجارت يکي از بانک‌هايي است که همکاري بسيار نزديک و خوبي را با اين مجموعه دارد گفت: اين سابقه همکاري اعتماد هر دو طرف را جلب کرده و زمينه‌ساز انعقاد اين تفاهمنامه شده است.

امير خرمي‌شاد افزود: در اين تفاهم‌نامه، بانک تجارت تامين مالي ريالي و ارزي را براي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي اين شرکت مد نظر قرار داده که رقم قابل توجهي است. اين تفاهمنامه به ايجاد فضايي که طرح‌هاي توسعه شرکت مناسب‌تر، با سرعت و با کيفيت بهتر انجام شود کمک مي‌کند.

وي خاطر نشان کرد: شرکت ملي صنايع مس ايران بالغ بر ??? پيمانکار دارد. در اين تفاهمنامه براي اين شرکت‌هاي پيمانکار نيز اعطاي تسهيلات ارزي از سوي بانک تجارت در نظر گرفته شده است. همچنين اعطاي اعتبار براي شرکت‌هاي دانش بنيان که در زنجيره مس، محيط زيست و فناوري‌هاي مورد نياز شرکت فعاليت مي‌کنند و نيز اختصاص خط اعتباري سه ماهه براي خريداران محصولات اين شرکت در بورس کالا از ديگر مواردي است که در اين تفاهمنامه ديده شده است.

  • برچسب ها