امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

«دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها» ابلاغ شد


بانک مرکزي در بخشنامه اي دستورالعمل «اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها» را ابلاغ کرد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دستورالعمل فوق در ? فصل، 59 ماده و 38 تبصره تدوين و طي نامه شماره 212073‏/02 مورخ ? آذر ماه ابلاغ شد، متن اين بخشنامه به شرح زير است:

پيرو بخشنامه شماره 70186‏.00 مورخ 9‏.3‏.1400 موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها» مصوب جلسه مورخ 28‏.2‏.1400 شوراي پول و اعتبار، به استحضار مي‌رساند با توجه به بازخوردهاي واصله در خصوص دستورالعمل مذکور و نيز شرايط و اقتضائات فعلي نظام اقتصادي و ارزي کشور، اصلاحيه دستورالعمل مزبور تدوين و در جلسه مورخ 16‏.8‏.1402 شوراي پول و اعتبار، به تصويب رسيد. اهم اصلاحات به عمل آمده در اصلاحيه دستورالعمل مذکور به شرح زير است:

1) از اين پس، امکان فعاليت صرافي‌ها در قالب دو نوع صرافي مشتمل بر صرافي نوع اول و صرافي نوع دوم با سطوح فعاليت متفاوت فراهم مي‌باشد. شرکت صرافي نوع اول مجاز به انجام فعاليت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک مي‌باشد. شرکت صرافي نوع دوم با سطح فعاليت اول امکان انجام فعاليت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافي نوع دوم با سطح فعاليت دوم مجاز به انجام فعاليت‌هاي خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حواله‌هاي ارزي مي‌باشد. شرکت صرافي نوع دوم با سطح فعاليت سوم نيز مجاز به انجام فعاليت‌هاي خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حواله‌هاي ارزي و ارايه خدمات ارزي برون‌مرزي خواهد بود.
2) تأسيس صرافي نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقيقي و در قالب شرکت تضامني امکان‌پذير مي‌باشد.
3) تأسيس صرافي نوع دوم توسط اشخاص حقيقي در قالب شرکت تضامني و توسط اشخاص حقوقي مشتمل بر بانک‌ها و شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ايران در قالب سهامي خاص امکان‌پذير مي‌باشد.
4) صرافي نوع اول در استان تهران و شهرهاي اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، کرج، مشهد، قم و اروميه با حداقل سرمايه دويست و پنجاه ميليارد ريال و ساير شهرها با حداقل سرمايه يکصد و سي ميليارد ريال امکان تأسيس و فعاليت خواهند داشت.
5) صرافي نوع دوم با حدود فعاليت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمايه هزار ميليارد ريال و صرافي نوع دوم با حدود فعاليت در سطح سوم با حداقل سرمايه دو هزار ميليارد ريال امکان تأسيس و فعاليت خواهند داشت.
6) صرافي نوع دوم منوط به تحقق شرايط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلي از بانک مرکزي مجاز به تأسيس شعبه مي¬باشد.
7) شرکت‌هاي صرافي‌ موجود که داراي اجازه‌نامه فعاليت از بانک مرکزي مي‌باشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل موظف مي‌باشند نوع صرافي که در قالب آن ادامه فعاليت خواهند داد را به بانک مرکزي اعلام نمايند.
8) شرکت‌هاي صرافي‌ موجود متقاضي دريافت مجوز صرافي نوع دوم حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل موظف مي‌باشند شرايط خود را با مفاد اين دستورالعمل تطبيق دهند.

در پايان ضمن ايفاد نسخه اصلاحي «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي¬ها» مصوب جلسه مورخ 16‏.08‏.1402 شوراي پول و اعتبار، شايان ذکر است، دستورالعمل مذکور پس از تمهيد مقدمات و شرايط لازم براي اجراي آن از جمله به روزرساني کاربرگ‌هاي مربوطه و بارگذاري آن در درگاه ملي مجوزهاي کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏.96 مورخ 16‏.5‏.1396 به شرکت صرافي وابسته به آن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي و ساير واحدهاي ذي¬ربط ابلاغ شود.

  • برچسب ها