امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

رونمايي از خدمت پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري بانک ملت در دفاتر پيشخوان دولت

با حضور دکتر خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي از محصولات فناورانه بانک ملت به ويژه اعطاي تسهيلات غيرحضوري فرزندآوري و ازدواج در هفت هزار مرکز پيشخوان دولت در سراسر کشور رونمايي شد.
به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملت، دکتر سيداحسان خاندوزي در مراسم رونمايي از خدمت جديد بانک ملت با عنوان اعطاي تسهيلات ازدواج و فرزندآوري از طريق 7.000 دفتر پيشخوان دولت که با حضور مديرعامل و مديران ارشد و همچنين محمدجواد شريف زاده معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد برگزار شد، کارنامه بانک ملت را از لحاظ شاخص هاي کيفي اقتصادي درخشان و قابل دفاع عنوان کرد و با قدرداني از مديران و مجموعه بانک ملت، اظهار کرد: بانک ملت به تنهايي بار بيش از يک پنجم شبکه بانکي را از لحاظ تسهيلات به دوش مي‌کشد و کارنامه درخشاني دارد که نمود آن در بحث فناوري مشهود است و اميدوارم بتوانيد سرآمدي خود را حفظ کنيد.
وي اعطاي تسهيلات تکليفي به ويژه تسهيلات ازدواج و فرزندآوري از سوي بانک ملت در 7 ماه نخست سال را نشان دهنده جديت بانک ملت در اين حوزه دانست و با قدرداني از مديران و کارکنان بانک ملت گفت: بانک ملت در اعطاي تسهيلات تکليفي عملکردي 128 درصدي داشته است، که اين عملکرد جاي تقدير دارد.
خاندوزي خاطرنشان کرد: مساله ديگر دسترسي طبقات ضعيف جامعه به تسهيلات خرد بانکي است که در اين زمينه بانک ملت اقدامات خوبي انجام داده و خوب است که اين اقدامات گسترش يابند تا بيشترين رضايتمندي بين مردم فراهم شود.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: بايد اين اقدامات را به اقدامات چند سال اخير بانک ملت اضافه کنيم، که انصافا جزو بانک‌هاي با کمترين حاشيه است، اميدواريم که اين استمرار مديريت حرفه‌اي دقيق و کارآمد و پايبند به اصول توسعه ملي در بانک ملت، کمک کند تا بتوانيم شاهد کارنامه عملکردي بهتري نسبت به گذشته باشيم.
وي گفت: موضوع مولدسازي دارايي‌ها و خروج از برخي فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري که پيش‌تر انجام شده است، مساله ديگر است. بدهي‌هاي حوزه نفت و گاز، زنجيري بر پاي بانک ملت بود که در اين زمينه هماهنگي‌هايي شده است تا آرام آرام بخشي از اين تنگناها به گشودگي تبديل شوند.
وزير اقتصاد ادامه داد: بايد از سرمايه‌گذاري‌هاي قديم به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي جديد حرکت کنيم و اين بايد سرعت بگيرد، حتي با لحاظ سقف رشد ترازنامه که بانک مرکزي در نظر گرفته است که در اين خصوص مي‌توانيم از ظرفيت‌هايي مانند استفاده از ظرفيت ضمانتنامه‌ها و ... استفاده کنيم.
وي خطاب به مديران بانک تاکيد کرد: اين موارد را مي‌توانيد به گوش تسهيلات‌گيرندگان حرفه‌اي و بزرگ در اقتصاد براي تامين مالي توليد برسانيد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اقتصاد ايران اگر مي‌خواهد براي برون رفت از دام نرخ رشد اقتصادي پايين و سرمايه‌گذاري پايين که حتي در سال‌هاي گذشته منفي هم بوده عزم جدي نشان دهد، بدون سازماندهي تحول گرايانه در عرصه شبکه بانکي اين اتفاق نخواهد افتاد چرا که شبکه بانکي رکن اصلي نظام تامين مالي است.
وي افزود: برخي صاحبنظران البته به درستي مساله تمرکز بيش از اندازه تامين مالي بر دوش شبکه بانکي را مطرح مي‌کنند، اما ساختار نظام توليد و کسب و کار و نهادهاي تامين مالي ما در کشور بيش از همه ارکان متکي بر شبکه بانکي است و اگر بانک‌هاي ما بانک‌هاي ضعيفي باشند يا از رسالت تامين مالي دور افتاده باشند، اهداف رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري دچار وقفه خواهد شد.
خاندوزي بيان کرد: يکي از نقاط انحرافي که در سال‌هاي گذشته در مسئله سرمايه‌گذاري کشور وجود داشت، ممنوع کردن هرگونه فعاليت سرمايه‌گذاري و مشارکتي توسط بانک‌هاي کشور بود؛ باور داريم بايد از اين افراط و تفريط به حد ميانه بازگشت تا بانک‌ها بتوانند طبق روال گذشته اما هدف گذاري شده در راستاي اهداف اقتصادي توسعه ملي گام بردارند.
وي متذکر شد: اين تغيير نگاهي است که ما در کشور به آن نياز داريم و از ابتداي دولت سيزدهم تلاش داريم به آن برسيم؛ نخست اينکه بانک‌ها بايد توانمند و قوي شوند و شاخص‌هاي آنها به نحوي قوي شوند که بانک مجموعه مستحکم و توانمندي شود تا مردم بتوانند به آن اتکا کنند. بنابراين تلاش شد تا بانک‌هاي دولتي از طريق افزايش سرمايه بانک‌ها، به اين مهم دست يابند.
خاندوزي عنوان کرد: بايد خود بانک‌ها را به عنوان ابزارهاي تامين مالي نسبت به ساير امور اولويت دهيم.
وزير اقتصاد ادامه داد: با اقداماتي از جمله اينکه دولت از ماليات خود چشم‌پوشي کند، بانک‌ها از جمله بانک ملت مي‌توانند از فرصت‌هايي مانند افزايش سرمايه استفاده کند و مشاهده کرديم که بانک ملت نيز 35 هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه داد و سرمايه خود را به 70 هزار ميليارد تومان رساند
وزير اقتصاد با طرح چند مطالبه از مجموعه شبکه بانکي کشور اعلام کرد: اگر دشمنان ملت نمي‌خواهند اقتصادمان قوي شود و دامنه تعاملات بين المللي وسعت يابد، حتما مقابله با اين تدبير بايد از اولويت‌هاي شبکه بانکي به ويژه بانک ملت باشد که البته شاهد اقدامات خوبي از اين بانک در اين زمينه هستيم.
وي افزود: توقعم تسريع اين مسير است که بانک ملت بتواند در عرصه بين‌المللي و در آن بخش‌هايي از اقتصاد جهان که آماده کار با صادرکنندگان و فعالان اقتصادي هستند، موفق عمل کند و نقش پررنگ‌تري داشته باشد که البته اين تعاملات بايد همسو با سياست‌هاي کشور نيز باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان ضمن رونمايي از خدمت اعطاي تسهيلات ازدواج و فرزندآوري از طريق دفاتر پيشخوان دولت اظهار اميدواري کرد با استفاده از اين خدمت در زمان و انرژي آحاد مردم صرفه جويي شده و موجبات رضايتمندي آنها فراهم شود.

  • برچسب ها