امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

عرضه ???.? ميليون دلار حواله ارزي در سامانه نيما/??? ميليون دلار حواله در سامانه نيما مشتر نداشت


در معاملات امروز سامانه نيما از مجموع ???.? ميليون دلار حواله عرضه شده ???ميليون و ??? هزار دلار آن معامله شد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي امروز چهار شنبه چهارم بهمن ماه ???? در مجموع معادل ???ميليون و ???هزار دلار حواله ارزي عرضه شد که از اين ميزان ??? ميليون و ???هزار دلار ان معاله شد.

به اين ترتيب امروز حدود ?? درصد از مجموع حواله هاي ارزي عرضه شده در سامان نيما يعني رقمي حدود ??? ميليون دلار مشتري نداشت و فقط ?? درصد حواله هاي عرضه شده به فروش رسيد.

روز گذشته نيز براي ?? درصد ازمجموع ??? ميليون و ??? هزار دلار حواله عرضه شده در سامانه نيما مشتري وجود نداشت و تنها ??? ميليون و ??? هزار دلار ان معامله شد.

  • برچسب ها