امروز : ششم اسفند ماه سال 1402
image بانک

آشنايي با سامانه «سرآمد» کاشف


سامانه سرآمد با هدف سامان‌دهي تعاملات الکترونيکي ميان نظام بانکي، مراجع قضايي و انتظامي از طريق درگاه واحد ايجاد شده است.

به گزارش بانک امروز به نقل از خبرنگار ايبنا، نسخه جديد سامانه «سرآمد» يا همان «سامانه رسيدگي آني و مستمر دستور‌هاي قضايي» به تازگي در شرکت کاشف رونمايي شده است.

اين سامانه که با هدف سامان‌دهي تعاملات الکترونيکي ميان نظام بانکي، مراجع قضايي و انتظامي از طريق درگاه واحد ايجاد شده است، درصد بالايي از رضايت ثبت کنندگان دستور‌هاي قضائي را کسب کرده است.

در همين راستا، سامانه سرآمد با حذف مکاتبات الکترونيکي بدون ساختار و تبديل آن‌ها به دستور قضائي ساخت‌يافته و با کمترين ابهام، تلاش دارد تا برخي از دستور‌هاي قضائي را خودکار کند.

ثبت‌کنندگان دستور‌هاي قضايي در اين سامانه، بانک مرکزي (عمليات مشکوک، FIU، واکنش سريع)، ضابطين قضايي (پليس مبارزه با جرايم اقتصادي، پليس آگاهي، پليس فتا) و مراجعين قضايي هستند.

سامانه سرآمد سه کارکرد اصلي دارد که شامل کارکرد‌هاي نظارتي، گزارش‌هاي تحليلي و آماري و ثبت و رسيدگي به دستورات قضايي مي‌شود.

ذينفعان کارکرد نظارتي اين سامانه، همان نهاد‌هاي نظارتي و دادستاني کل کشور و بانک‌مرکزي هستند.

گزارش‌هاي تحليلي و آماري در اين سامانه نيز، به دو بخش واکنش سريع و عمليات مشکوک و عملکرد بانک‌ها، موسسات و شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک اختصاص مي‌يابد.
اما در بخش ثبت و رسيدگي به دستورات قضايي که مبتني بر چارچوب اجراي دستورات و توافقنامه سطح خدمات (SLA) است، هر دستور از تعدادي زيردستور تشکيل مي‌شود که بانکداران عموما با زيردستور‌ها کار خواهند داشت.

در حال حاضر بيش از ?? زيردستور در سامانه سرآمد وجود دارد که برخي اقدامي و برخي استعلامي است.

زيردستور‌هاي اقدامي مبتني بر ? بخش اطلاعات پذيرنده، کارت و حساب و اطلاعات شخص است که در نهايت به مسدودي يا رفع مسدودي، فهرست سياه و قطع خدمات بانکي و پرداخت ابطال کارت و موارد ديگر منتهي مي‌شود.

بخش استعلامي نيز دو قسمت اطلاعات مالي و غيرمالي دارد که شامل تراکنش و گردش حساب، اطلاعات هويتي، اطلاعات کارت، حساب و ابزارپذيرنده و تصاوير ضبط شده حراستي است.

  • برچسب ها