امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

سند راهبري حقوقي بانک سپه رونمايي شد


سند راهبري حقوقي بانک سپه در مراسمي با حضور دکتر ابراهيمي مديرعامل، اعضاي هيات مديره و معاون حقوقي بانک سپه رونمايي شد.

به گزارش بانک امروز به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانک سپه، سند راهبري حقوقي بانک سپه به همت معاونت حقوقي و با بهره‌ مندي از دانش، تخصص، قانون مداري، تجربه، تعهد و روحيه جهادي ضمن اصلاح و هوشمندسازي فرآيندها و همچنين بسترسازي و توسعه نظام يکپارچه حقوقي با در نظر گرفتن تامين حقوق و انتظارات ذينفعان و حفظ و نگهداشت حقوق بانک تدوين شده است.

دکتر محمد ابوالحسني معاون حقوقي بانک سپه در حاشيه مراسم رونمايي از سندراهبري حقوقي گفت: اين سند با پيروي از سند تحول بانک سپه و به صورت تخصصي ذيل آن سند تهيه شده و برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت حقوقي بانک در سراسر کشور بر مبناي اين سند تدوين و اجرا مي‌شود.

کاهش ريسک‌هاي حقوقي با توسعه نقش پيشگيرانه، مديريت سبد مطالبات بانک، حفظ حقوق ذينفعان با توسعه مديريت دانش همگام با بانکداري ديجيتال، توسعه قانونمداري و ارتقاء رضايت ذينفعان و بسترسازي و توسعه نظام يکپارچه حقوقي از جمله استراتژي هاي کلان سند راهبري حقوقي بانک سپه به شمار مي رود.

چابک سازي و عملياتي کردن فرآيندها، مستندسازي، ايجاد و توسعه بستر فناوري در اتخاذ تصميمات و اجراي آنها، ارتقاء سطح علمي و عملي تمامي کارشناسان و مديران حقوقي ستاد و مناطق، کاهش دعاوي بانک و کاهش مطالبات غيرجاري و يکپارچگي اقدامات و فعاليت هاي حقوقي با بکارگيري فناوري هاي نوين نيز از اهداف استراتژيک سند راهبري بانک سپه است.

مراسم رونمايي از سند راهبري حقوقي بانک سپه روز دوشنبه بيست و پنجم دي ماه همزمان با جلسه هيات مديره در محل ساختمان معاونت حقوقي برگزار شد.

  • برچسب ها