امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

سهم 18.5 درصدي بانک ملت از کل تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري نظام بانکي


بانک ملت در راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي و عمل به مصوبات دولت و شوراي پول و اعتبار، در نيمه ابتدايي سال جاري حدود 41 هزار ميليارد ريال تسهيلات فرزندآوري پرداخت کرد.
به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملت، در شرايطي که از سوي دولت بر اعطاي تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري تاکيد زيادي صورت گرفته است، اين بانک توانسته است نام خود را در بين بانک هاي برتر در زمينه اعطاي اين تسهيلات در شش ماهه ابتداي سال جاري به تثبيت برساند.
بر اساس اين گزارش، بانک ملت در دو فصل بهار و تابستان سال 1402، در مجموع 66.461 فقره تسهيلات فرزندآوري به مبلغ 40.807 ميليارد ريال به متقاضيان پرداخت کرده است.
در عين حال بر اساس آمار بانک مرکزي، نظام بانکي در شش ماهه اول سال، مبلغي بيش از 221.127 ميليارد ريال در قالب بيش از 363 هزار فقره تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري اعطا کرده است که آمار منتشره نشان مي دهد حدود 18.5 درصد اين تسهيلات از سوي بانک ملت پرداخت شده است.

  • برچسب ها