امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

چک الکترونيک بانک کشاورزي با عنوان «چابک» رونمايي شد


بانک کشاورزي از خدمت جديد خود با عنوان «چابک» "چک الکترونيک بانک کشاورزي" رونمايي کرد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک کشاورزي، با استفاده از «چابک» امکان صدور چک در هر زمان و مکان بدون نياز به حمل دسته چک و کارسازي چک بدون نياز به مراجعه به شعبه فراهم مي شود.

بر اساس اين گزارش، امنيت بسيار بالاي اين محصول و عدم امکان سوء استفاده، سرقت، مفقودي و ... و امکان دريافت هم زمان چک کاغذي و چک امن ديجيتال، از ديگر مزاياي استفاده از چک الکترونيکي بانک کشاورزي «چابک» است.

اين گزارش مي افزايد: افرادي که درحال حاضر داراي دسته چک کاغذي هستند نيز مي توانند هم زمان و بدون رعايت محدوديت 80 درصد تعيين شده براي چک کاغذي، درخواست دسته چک ديجيتال داده و ازخدمات بسيار مطلوب اين نوع چک استفاده کنند.

شايان ذکر است، امکان صدورچک، انتقال، ابطال، استعلام ها و کارسازي «چابک» در اينترنت بانک کشاورزي فراهم شده و به زودي در فاز بعدي در درگاه همراه بانک کشاورزي نيز قابل بهره برداري خواهد بود.

مشتريان گرامي مي توانند براي دريافت خدمات «چابک» به شعب بانک کشاورزي در سراسر کشور مراجعه فرمايند.

  • برچسب ها