امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

نهضت ملي مسکن دغدغه نظام است؛ بايد راهکار بدهيم


مديرعامل بانک مسکن در نشست هم‌انديشي مديران عامل بانک‌هاي کشور گفت: با تدبير و ارايه راهکار از سوي مديران نظام بانکي بايد ضمن اجراي نهضت ملي مسکن به‌عنوان اولويت برنامه‌ها و دغدغه نظام، به کنترل قيمت مسکن کمک کنيم.
به گزارش بانک امروز به نقل از هيبنا، دکتر سيدعباس حسيني در اين نشست که با موضوع نهضت ملي مسکن و با حضور ?? نفر از مديران عامل و مديران ارشد بانک‌هاي کشور به ميزباني بانک مسکن برگزار شد، ضمن تشريح آخرين وضعيت نهضت ملي مسکن به ارايه راهکار در خصوص تسريع در اجراي اين پروژه پرداخت.
وي گفت: در خصوص نهضت ملي جلسات متعددي در رياست جمهوري و بانک مرکزي و بخش‌هاي سياست‌گذاري کشور براي چرايي عدم فعاليت نظام بانکي و ايفاي تعهدات نسبت به نهضت در حال برگزاري است.
دکتر حسيني به برگزاري آخرين نشست شوراي عالي مسکن با حضور رييس جمهور و رييس کل بانک مرکزي اشاره کرد و با بيان انتظارات رييس جمهوري و دغدغه‌هاي ايشان در خصوص نهضت ملي مسکن، بر تلاش بيشتر نظام بانکي به‌منظور تحقق اهداف مدنظر نظام تأکيد کرد.
مديرعامل بانک مسکن با بيان برخي مشکلات که موجب کندي حرکت پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن شده، ضمن بيان راهکارهايي براي حل اين موضوعات، افزود: ما مديران نظام بانکي بايد با تدبير، راهکارها را بيابيم و مديريت کنيم.
وي با اشاره به وجود چالش‌هايي در خصوص اجراي نهضت ملي گفت: بدون ترديد همکاران نظام بانکي هم دغدغه‌هايي دارند و بايد با هم‌فکري راهکارهايي براي حل مسائل پيدا کنيم.
دکتر حسيني ادامه داد: به همين منظور با بانک مرکزي صحبت کرديم تا در بانک مسکن اوراق بدهي صادر کنيم که هم بانک مرکزي و هم ساير بانک‌ها خريداري کنند و اين اقدام در وزارت راه و شهرسازي به‌عنوان تکليف قانوني آن‌ها در اجراي نهضت ملي مسکن پذيرفته شود.
مديرعامل بانک مسکن اظهار داشت: با اين کار علاوه بر ايجاد جريان پولي به بانک‌ها هم فشاري وارد نخواهد آمد؛ ضمن اينکه بانک مرکزي هم در خريد اين اوراق به بانک‌ها کمک مي‌کند.
وي گفت: بايد به سمت راهکاريابي برويم و نگوييم چون منابع نداريم کار انجام نمي‌شود. بايد همه با هم‌فکري به نتايجي برسيم که از دغدغه‌هاي دولت بکاهيم و دلسردي از نظام بانکي به وجود آيد. دغدغه‌ها را مي‌دانيم و از مشکلات باخبريم اما بايد براي رفع آنها راهکار بيابيم.
دکتر حسيني گفت: بانک مسکن با توجه به تجربه مسکن مهر ، شاخص‌ها و ابزارهاي اين کار از جمله ارزيابان و کارشناسان ملکي را در سراسر کشور در اختيار دارد و همه ساختار و نظام اجرايي خود را بدون چشمداشت در اختيار نظام بانکي قرار مي‌دهد تا تکاليف قانوني‌شان را در خصوص نهضت ملي مسکن انجام دهند.
مديرعامل بانک مسکن خطاب به مديران عامل بانک‌ها افزود: اگر در استان‌ها تيم کارشناسي و ابزارها را در اختيار نداريد، بانک مسکن بدون محدوديت، آماده کمک به نظام بانکي است تا با عرضه مناسب مسکن، قيمت‌ها کنترل شده و کاهش پيدا کند.
وي با بيان اينکه کاهش قيمت مسکن و اجاره به طور مستقيم بيش از 35 درصد در کاهش تورم نقش دارد، ادامه داد: با توسعه ساخت‌وساز و توليد مسکن مي‌توانيم به فرمان مقام معظم رهبري در خصوص رشد توليد و کاهش تورم جامه عمل بپوشانيم؛ مي‌توانيم به رشد برسيم و مهار تورم را هم با کاهش قيمت مسکن و تأثير آن در محاسبات تورمي به اجرا درآوريم.
در اين نشست که مديران عامل بانک‌هاي ملي، رفاه، اقتصاد نوين، توسعه تعاون، گردشگري، سينا و نيز مديران ارشد بانک‌هاي صادرات،کارآفرين، ملت، شهر، دي و تجارت حضور داشتند؛ مديران عامل بانک‌ها مشکلات پيش‌ روي نهضت ملي مسکن را مطرح کرده و راهکارهاي پيشنهادي را ارائه کردند

  • برچسب ها