امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

داستان رشد پرداخت الکترونيک سپهر بر پايه همت

آرش فروزان معاون کسب و کار پرداخت الکترونيک سپهر از داستان رشد بر پايه همت مي گويد.

به بهانه رشد دو پله اي سپهر در طول ماه هاي اخير آرش فروزان طي مصاحبه اي از داستان رشد برپايه همت اينگونه گفت :
برنامه رشد سهم بازار پرداخت الکترونيک سپهر در طول 10 ماه اخير بسيار دقيق و با حداکثر حساسيت حول محور دو هدف بازارداري و بازاريابي با محوريت تعامل بسيار منظم و دقيق دو معاونت کسب و کار و عمليات در يک راستا، با نهايت تلاش براي رضايت مشتريان از سطح سرويس حوزه فناوري اطلاعات و مرتفع نمودن نيازهاي آن ها متناسب با بازار که ذيل بازاريابي از مسير شرکاي تجاري پرداختي و مشتريان کلان و همچنين بازاريابي از طريق شبکه بازاريابي سپهر بود محقق شد، براي سپهر جوان که توانست ناوگان وزيرساخت خود را احيا نمايد، اهميت نوع بازار و توجه به اصناف ، سهم گيري منطقي در بازار نرم افزارهاي کاربردي شبکه پرداخت و شبکه غير مالکيتي که هزينه توسعه را کاهش مي داد و در نهايت توجه ويژه به حوزه پرداخت CNP که سپهر را متفاوت در عرصه بازاريابي نمايان مي نمود، اجرا شد.
اگر بخواهيم علل رشد مداوم هر ماه سپهر در شاخص هايي همچون: توسعه سهم از پايانه هاي کارتخوان، سهم از مبلغ کل، سهم از مبلغ اينترنتي را بررسي نماييم صرفا به دو استراتژي مي توان اکتفا نمود، اولين موضوع توجه به مشتريان در قالب شرکاي تجاري که به جرات مي توان گفت سپهر امروز يکي از بهترين شرکاي تجاري در صنعت مي تواند باشد و دومي جمله اي است که تمامي مراودات بازاريابي سپهر حول محور آن مي باشد " مشتري را براي سال هاي آتي بازاريابي کنيد " .
يکي از دغدغه هاي هميشگي مديرعامل محترم در تمام کميته هاي کسب و کار، اجراي بي نقص پروژ هاي زيرساختي ، بازاريابي و توسعه محصول بود و اهميتي که ايشان به موضوع سوددهي پروژه ها براي توسعه سال هاي آتي سپهر قائل بود، مي تواند آينده سپهر را هموارتر نمايد.
به نظرم مسيري که سپهر در 10 ماه اخير گذراند نه تنها ازديد زماني در نوع خود بي نظيربود بلکه در کيفيت بازاريابي و تغيير نگرش در بازارداري که امروز ميتوان به آن به عنوان يک ارزش بنيادي در تيم کسب و کار و عمليات سپهر اشاره نمود، اشاره کرد.
منظور از کيفيت يعني بهبود سرانه متناسب با سوددهي پروژه و البته کاهش هزينه هاي نگاهداشت در نوع سهم گيري از بازار صنعت پرداخت است، البته يکي از مهم ترين مواردي که در روزهاي آتي به دنبال توسعه و البته موفقيت در سهم بازارمطلوب آن که در شان سپهر و بانک معظم صادرات مي باشد موضوع پاسينو و باشگاه کسب و کار پاس تو مي باشد که در نوع خود نيز از لحاظ سرويس، تجربه کاربري و همه جانبه بودن رفع نيازهاي بازار ، پذيرنده و دارندگان کارت متفاوت است.
شايد مهم ترين دليل موفقيت سپهر در توسعه متوازن ابزارهاي مختلف توجه به تجربه هاي قبلي که آن هم نشات گرفته از جذب منابع انساني کارآمد بوده است، مي باشد و البته ما به بازاريابي به چشم صرفا سهم گيري نگاه نکرده ايم و برايمان ماندگاري اين سهم و چسبندگي سرويس به نياز پذيرنده چه ازلحاظ فني و چه پشتيباني بوده است، يکي از مواردي که به تکرار و آن هم در ديد مطلوب از شرکاي تجاري و پذيرندگان B نسبت به سپهر رصد مي شود، نوع تعامل در توسعه کسب و کار في مابين و نگاه بلند مدت به پروژه ها بوده است.
بيش از 40 صنف امروز از نرم افزارهاي کاربردي سپهر روي پايانه هاي خود بهره مند هستند و در حوزه درگاه اينترنتي نيز علاوه بر شرکايي همچون پرداخت ياري ها ، بلکه مشتريان در صنايع مختلف با حساسيت هاي سطح سرويس، در پرتفوي سپهر قراردارند و اعتماد روز افزون شرکاي تجاري سپهر به سطح سرويس و پشتيباني يکي از ارکان مهم رشد پايدار آن مي باشد.
بلاشک مسير توسعه سپهر بسيارهموارتر شده است و اميداست تا پايان سال مالي 1403 در زيرسايه پروردگار بتوانيم رشد پله هاي آتي در سهم بازار را محقق نماييم و فکر مي کنم در پايان فصل زمستان نيز حاصل يک سال تلاش در سال مالي 1402 خود را بيشتر نمايان کند.

  • برچسب ها