امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

الزامات گذار از بانکداري سنتي به هوشمند

به گزارش بانک امروز، محسن سيفي، مديرعامل بانک صادرات ايران در يادداشتي در روزنامه ايران به تشريح الزامات گذار از بانکداري سنتي به هوشمند پرداخته و توسعه زيرساخت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، امنيتي، فراهم کردن ابزارها، ايجاد فضاي مناسب و درک درست شرايط براي تهيه قوانين لازم را از جمله انتظارات شبکه بانکي از حکمران پولي برشمرده است. در اين يادداشت مي‌خوانيم:

براي بانکداري هوشمند بايد هوشمند باشيم

آينده‌پژوهي و بررسي سير تحولات فناوري اطلاعات در عرصه بانکداري و ابزارهاي متنوع صنعت پرداخت امروزه با وجود سرعت سرسام‌آور برنامه‌نويسي و خلق نرم‌افزارهاي مختلف و علاقه‌مندان جوان و پويا از يک سو و خلق نيازهاي گوناگون بشر بر بستر اينترنت و تلفن‌هاي هوشمند، اگر غيرممکن نباشد، کاري دشوار است و صدالبته که آرزوهاي محال بشر که روزي افسانه بود، از صفحه حساس يار جدانشدني انسان امروز، قابل مشاهده، لمس و قابل ارسال و ارزش‌گذاري و حتي قابل فروش است.

تحقق بانکداري هوشمند و گذار از بانکداري سنتي و ديجيتال و آنچه در همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت به عنوان نقشه راه اين هدف مهم و ناگزير، مورد وثوق قرار گرفته است، خود نيازمند ملزوماتي است که در صورت بي توجهي قانو‌ن‌گذار و بانک مرکزي به عنوان نهادناظر، ممکن است در سطوح اوليه خود باقي بماند و عمق کافي در متحول کردن مناسبات پولي و مالي مردم نيابد.

در بيان برخي انتظارات از بانک مرکزي به عنوان حکمران پولي بايد اين واقعيت را در نظر داشت که در عصر شتاب تاريخ و عصر دانايي زندگي مي‌کنيم و در مقطعي زندگي مي‌کنيم که با تحولات تاريخي بزرگي در دنيا مواجه هستيم. بانکداري ما نيز در اين عصر از بقيه اين تحولات جدا نيست و‌ وقتي بانکداري مدرن با زيرساخت‌هاي قدرتمند و امن دنيا را با شعب شلوغ، پرترافيک و قديمي خودمان مقايسه مي‌کنيم، احساس چندان خوشايندي برجاي نمي‌گذارد.

واقعيت اين است بايد بپذيريم که بخش عمده‌اي از مدرن‌سازي و هوشمند‌سازي شبکه بانکي که عنوان اين همايش سالانه هم است، با خود نظام بانکي مربوط نيست بلکه در ساختار بانکداري ايران نيازمند ابزار و فضاي مناسب براي هوشمندسازي هستيم که بخشي از اين موارد به نهاد ناظر و حکمران پولي کشور مربوط مي‌شود. گام مؤثر در اين مسير به فراهم کردن اقدامات و توسعه زيرساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي، امنيتي و ساير موارد نياز دارد.

امروز حتي اگر از بهترين پلتفرم‌هاي دنيا هم استفاده کنيم و بهترين شرکت‌هاي دنيا را نيز براي تهيه پلتفرم و نئوبانک به خدمت بگيريم، بانکداري ما مدرن نمي‌شود، براي هوشمند شدن و مدرن بودن بانکداري در کشور به لوازم ديگري نيز نياز داريم. بايد بپذيريم که اين روند، مقدمات، الزامات و زيرساخت‌هايي نياز دارد.

به طور مثال وقتي اينترنت پرسرعت و ارزان و در دسترس نداشته باشيم، نمي‌توان بانکداري هوشمند را به طور گسترده در ايران پياده‌سازي کرد و اين مشکل بر عهده بانک‌ها نيست اما بانک مرکزي مي‌تواند اين موضوع را پيگيري کند.

هوشمندسازي بانکداري به ويژه براي نقاط محروم و دورافتاده کشور، نيازمند اينترنت ارزان، پرسرعت و با دسترسي آسان است ضمن اينکه براي استفاده از ظرفيت بانکداري ديجيتال و بانکداري هوشمند، مردم و فعالان شبکه بانکي بايد درک مناسبي از بانکداري ديجيتال، بانکداري الکترونيک، نئوبانک داشته باشند‌.

وقتي اين پيش نيازها به درستي به مردم، قانون‌گذار و حکمران معرفي نشود، استفاده درستي از آن صورت نمي‌گيرد. حتي اگر قانون‌گذار هم درک درستي از ابزار ديجيتال نداشته باشد، قانون مناسبي براي آن تهيه نخواهد کرد و هرچه قدر در اين مسير پيش برويم، اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد.

قانون مناسب و جامع مي‌تواند به حل بسياري از مشکلات اين حوزه کمک کند و بانک مرکزي مي‌تواند در اين زمينه کمک ويژه‌اي داشته باشد.

فرهنگ‌سازي در توسعه بانکداري ديجيتال و هوشمند تأثيري غيرقابل انکار دارد. در بانک‌هاي بزرگ هنوز فرهنگ مراجعه به شعبه وجود دارد و مشتريان مي‌خواهند بخشي از خدمات خود را به صورت حضوري از شعبه دريافت کنند و بايد تلاش کرد با مشوق‌هايي اين مشکل را در سطح بانکداري خرد اصلاح کرد.

  • برچسب ها