امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

قانون جديد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد


قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که در جلسه علني مورخ 30 خرداد 1402 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، طي نامه شماره ?????? مورخ 11 آذرماه 1402 توسط رييس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي؛ مطابق اصل يکصدو بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» مصوب جلسه علني روز سه شنبه مورخ 30/03/1402 که از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي اصل يکصد و دوازده (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (200) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 17/08/1402 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، ابلاغ شد.

گفتني است اين قانون مشتمل بر شصت و هفت (67) ماده و چهل (40) تبصره است.

  • برچسب ها