امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

بانک ملي ايران داراي بيشترين تعداد کارت بانکي فعال در شبکه بانکي


براساس جديدترين گزارش شاپرک، بانک ملي ايران داراي بيشترين تعداد کارت بانکي فعال در شبکه بانکي کشور طي مهرماه امسال بوده است.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، بيشترين سهم تعداد کارت‌هاي فعال در شبکه شاپرک مربوط به بانک ملي ايران است که سهمي ??.??‌ درصدي داشته است.از آنجا که با تعداد و مبلغ کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي مي‌توان عملکرد آن‌ها را در کيفيت ارائه خدمات کارتي و بازاريابي سنجيد، در بخش تعداد تراکنش‌هاي پذيرش‌شده، بانک ملي با سهم ??.??‌درصدي در جايگاه‌ سوم و در بحث مبلغ پذيرش‌شده هم با سهم 11.76 درصدي در جايگاه‌ دوم قرار دارد.

همچنين در مهر ماه ???? بيشترين سهم از تعداد و مبلغ تراکنش‌هاي صادرشده هم به بانک ملي ايران اختصاص دارد.

بانک ملي در نقش صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌ کارت، در سه بخش ابزار کارت‌خوان فروشگاهي، اينترنتي و موبايلي نيز پررنگ‌ترين نقش را در مهرماه داشته‌است.

ضمن اينکه در حوزه ابزار پذيرش اينترنتي مانند اينترنت‌بانک‌ها هم بانک ملي ايران جزو پيشتازان بوده است.

  • برچسب ها