امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

اهتمام بانک کشاورزي به توانمند سازي و فقرزدايي در 2000 روستاي کشور با رويکرد بانکداري پيوندي


با مشارکت بانک کشاورزي در طرح تامين مالي خرد با رويکرد بانکداري پيوندي و پرداخت بالغ بر 5 هزار ميليارد ريال تسهيلات خرد، براي بيش از 84 هزار نفر در قالب 5 هزار گروه خوديار روستايي در 2000 روستا، کسب و کار پايدار خرد ايجاد شده است.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک کشاورزي، طرح تأمين مالي خرد با رويکرد بانکداري پيوندي با هدف توانمندسازي، ايجاد و توسعه کسب و کارهاي خرد، فقرزدايي و بهبود معيشت روستائيان با تاکيد بر زنان و جوانان، با حمايت اعتباري و مشارکت مالي بانک کشاورزي و با همکاري صندوق بين المللي توسعه کشاورزي سازمان ملل متحد (IFAD)، سازمان بهزيستي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مؤسسات و بنيادهاي خيريه به عنوان تامين کنندگان هزينه هاي تشکيل، آموزش و توانمندسازي گروه هاي خوديار و با مديريت اجرايي موسسه تاک، در حال اجرا است و در 2000 روستا در ?? استان کشور اجرايي شده و حدود 84 هزار و 144 نفر از روستاييان کشور از خدمات اين طرح بهره مند شده اند.

بر اساس اين گزارش، در حالي که بانک کشاورزي در قالب اين پروژه تا کنون بيش از 5 هزار ميليارد ريال تسهيلات خرد به روستائيان کشور پرداخت کرده، ميزان حمايت مالي اين بانک از پروژه مذکور از ابتداي سال 1401 تا پايان مهرماه سال 1402 مبلغ 1807 ميليارد ريال در قالب 950 فقره تسهيلات خرد بوده که بدون نياز به سپرده گذاري و با ضمانت گروهي اعضا، به گروه‌ هاي خوديار پرداخت شده است تا با ايجاد و توسعه کسب و کارهاي خرد و افزايش درآمد، معيشت خود را بهبود بخشند.

شايان ذکر است 191 شعبه بانک کشاورزي در 23 استان کشور، در طرح تأمين مالي خرد با رويکرد بانکداري پيوندي در ايران همکاري دارند و سهم زنان روستايي در اين برنامه 76 هزار و 909 نفر است که معادل 91 درصد مشارکت را نشان مي دهد. از اين تعداد 12 درصد آمار متعلق به زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و بدسرپرست تحت پوشش طرح تأمين مالي خرد است.

اين گزارش مي افزايد: با مصوبه هيات مديره بانک کشاورزي در سال جاري به منظور تداوم حمايت از پروژه تامين مالي خرد و تامين مالي اين طرح و نيز توسعه جامعه هدف روستايي، مبلغ 10 هزار ميليارد ريال اعتبار جديد براي اين طرح مصوب شده است.

  • برچسب ها