امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

برگزاري سومين نشست شوراي عالي سياست گذاري پژوهش در بانک ملي ايران


سومين نشست شوراي عالي سياست گذاري پژوهش بانک ملي ايران با حضور مديران ارشد اين بانک برگزار شد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، در اين نشست عباس شفيعي رييس هيات مديره ، صمد عزيزنژاد عضو هيات مديره ، محمد نجف زاده عضو هيات عامل و معاون برنامه ريزي و تحول، حامد فقيهيان رييس اداره کل تحقيقات و مديريت استراتژيک ، اساتيد خبره اقتصاد کشور و ديگر مسئولان حضور داشتند طرح ها و پروژه هاي مهم بانک مورد بررسي قرار گرفت.

در اين نشست، ضمن ارائه گزارش وضعيت پيشرفت طرح‌هاي پژوهشي و بودجه تخصيصي توسط اداره کل تحقيقات و مديريت استراتژيک ، طرح‌هاي پژوهشي منتخب براي عقد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت.

با توجه به تاکيد مديريت محترم ارشد بانک بر کاربردي بودن طرح‌هاي پژوهشي و لزوم جاري سازي نتايج آنها در بانک، ساز و کار پيشنهادي اختتام طرح‌هاي پژوهشي با هدف حصول اطمينان از تحقق منافع مورد انتظار توسط اداره کل تحقيقات و مديريت استراتژيک ارائه و مورد تاييد قرار گرفت.

در پايان اين نشست نتايج و دستاوردهاي طرح‌پژوهشي کاربردي «تدوين مدل بانکداري سرمايه‌گذاري» و الزامات پياده سازي طرح توسط اداره کل بانکداري شرکتي و سرمايه‌گذاري به عنوان واحد بهره بردار طرح، ارائه و مورد بررسي قرار گرفت.

  • برچسب ها