امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

اعلام آمادگي بانک پارسيان جهت ارايه خدمات به وراث متوفيان سهام عدالت


بانک پارسيان به منظور تسريع و سهولت در ارايه خدمت به مردم و رفاه حال هموطنان، امکان احراز هويت و اصالت مستندات و مدارک ارايه شده توسط وراث متوفيان سهام عدالت جهت ثبت اقلام اطلاعاتي گواهي حصر وراثت در در بخش عمليات قهري سامانه کارا را فراهم کرده است. بر اين اساس متقاضيان پس از طي فرآيند طراحي شده با در دست داشتن مدارک لازم مي توانند به شعب بانک پارسيان ويا کارگزاري اين بانک مراجعه نمايند.

به گزارش بانک امروز، فرآيند انتقال سهام عدالت متوفيان به وراث
بر اساس فرآيند طراحي شده، احدي از ورثه که الزاماً پيشتر بايد در سامانه جامع اطلاعات مشتريان (سجام) ثبت نام کرده باشد مي‌تواند با مراجعه به " قسمت امور سهام عدالت متوفيان" در درگاه يکپارچه ذينفعان بازار سرمايه به آدرس ddn.csdiran.ir اطلاعات لازم شامل کدملي متوفي، تاريخ تولد متوفي و تاريخ فوت متوفي، را وارد و استعلام زمان تشکيل پرونده متوفي را مشاهده نمايد. در اين بخش اطلاعاتي از قبيل وضعيت دارايي سهام و امکان يا عدم امکان تقسيم سود نمايش داده مي شود.
مدارک مورد نياز
در صورت مشاهده زمان تقسيم سود دارايي متوفي، سپس متقاضي، مي تواند با در دست داشتن تصوير کارت ملي و صفحه اول شناسنامه متوفي، اصل کارت ملي و صفحه اول شناسنامه تمام وراث تعييني در گواهي حصر وراثت و کپي برابر اصل حصر وراثت (ممهور به مهر همان مرجع صادر کننده گواهي) و احياناً وصيت نامه شخص فوت شده به يکي از شعب بانک پارسيان و يا کارگزاري اين بانک مراجعه نمايد. پس از بررسي مدارک و احراز هويت، در صورتي که پرونده بدون نقص باشد، به شرکت سمات جهت تقسيم دارايي ارسال مي شود.
لازم به ذکر است؛ در خصوص متوفياني که تارخ فوت آن ها بعد از 1399/5/1 مي باشد، ارائه اصل يا تصوير برابر با اصل گواهي پرداخت ماليات بر ارث مندرج به سهام عدالت ضروري است.
شايان ذکر است؛ آن دسته از سهامداران عدالت متوفي که تاکنون گواهي حصر وراثت آنها أخذ نگرديده است مي توانند با در دست داشتن گواهي فوت، شناسنامه متوفي، سند عقدنامه يا رونوشت آن، شناسنامه وراث و وصيت‌نامه شخص فوت شده (در صورت وجود) به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک قضايي مراجعه و مراحل صدور گواهي حصر وراثت که از اصلي ترين مستندات لازم در فرآيند انتقال سهام عدالت متوفي به وراث است را پيگيري نمايند.

  • برچسب ها