امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

امکان استعلام چک هاي در راه فراهم شد


درراستاي اجراي احکام قانون اصلاح قانون صدور چک به منظور ارتقا کارايي ابزار پرداخت چک و شفاف سازي سازوکارهاي موجود براي فعالان اين عرصه، خدمت اعلام وضعيت اعتباري صادرکننده چک به ذينفعان، مشتمل بر مبالغ چک هاي برگشتي و چک هاي درراه وي از طريق سرشماره ?????????? از تاريخ ?? مهر سال جاري در دسترس عموم قرار دارد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، ذينفعان چک مي‌توانند با ارسال پيامک به سرشماره ?????????? از مجموع مبلغي چک هاي برگشتي صادرکننده چک اعم از چک‌هاي برگشتي رفع سواثرشده و نشده و مجموع مبلغي چک‌هاي در راه تسويه نشده، مطلع شوند.

براي دريافت اين سرويس ذينفع چک بايد کد دستوري زير را به سرشماره ?????????? ارسال کند:
(از راست به چپ)
*1*4*شناسه/کدملي ذينفع*شناسه صيادي

استفاده کنندگان از سرويس پيامکي در صورتي که کد دستوري را به خاطر نداشته باشند مي‌توانند با ارسال عدد ? به سرشماره ?????????? از راهنماي اين سرويس بهره‌مند شوند. راهنماي سرويس نحوه صحيح ارسال پيامک را در اختيار استفاده‌کنندگان از سرويس قرار مي‌دهد.

اين خدمت به ذينفع چک کمک مي‌کند تا با اخذ اطلاعات شفاف از سوابق صادرکننده چک نسبت به دريافت يا عدم دريافت چک تصميم‌گيري کند.

  • برچسب ها