امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

وزير جهاد کشاورزي:
از تمام ظرفيت ها براي تقويت بانک کشاورزي استفاده خواهيم کرد


وزير جهاد کشاورزي تاکيد کرد: از تمام ظرفيت ها براي تقويت بانک کشاورزي استفاده خواهيم کرد
محمدعلي نيکبخت وزير جهاد کشاورزي، با قدرداني از مديرعامل و عملکرد خوب مجموعه بانک کشاورزي گفت: از تمام ظرفيت‌ها براي تقويت بانک کشاورزي و رفع موانع و محدوديت‌هاي اين بانک در تأمين منابع مورد نياز بخش کشاورزي، استفاده خواهيم کرد.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک کشاورزي، نيکبخت صبح روز دوشنبه هشتم آبان ماه، در ديدار با مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، معاونان مديرعامل، مديران ادارات مرکزي و مديران و معاونان استاني اين بانک، حمايت بانک کشاورزي از توليدکنندگان بخش کشاورزي و مشارکت آنان در اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي وزارت جهاد کشاورزي را شايسته قدرداني دانست و اظهار داشت: تقويت بانک کشاورزي در ابعاد مختلف، موجب رونق توليد بخش کشاورزي خواهد شد.

وي با اشاره به محدوديت منابع و ضرورت توزيع آن متناسب با اولويت‌ها، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نياز بخش کشاورزي به تسهيلات چندين برابر منابع موجود است و ضروري است از تمام امکانات موجود براي رفع محدوديت‌هاي بانک کشاورزي در تأمين منابع استفاده کنيم.

وزير جهاد کشاورزي با تأکيد بر ارائه برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي براي تأمين منابع مورد نياز از سوي بانک کشاورزي، تصريح کرد: از همه ظرفيت‌ها براي اجرايي شدن اين برنامه‌ها استفاده و در صورت نياز تا بالاترين سطح در دولت پيگيري خواهد شد.

نيکبخت در تشريح اولويت‌هاي بخش کشاورزي، به صنعت شيلات و قابليت‌هاي اين بخش و نقش آن در توليد، اشتغال و صادرات اشاره و اظهار کرد: با توجه به توانمندي‌هاي موجود در اين بخش و تعداد طرح‌هاي راکد و نيمه تمامي که در سراسر کشور وجود دارد، ضروري است از منابع و تسهيلات بانک کشاورزي براي راه اندازي مجدد طرح‌هاي اين حوزه استفاده شود.

وي با اشاره به صنايع تبديلي و وضعيت طرح‌هاي نيمه تمام اين بخش، بر برنامه‌ريزي و حمايت تسهيلاتي براي بهره‌برداري از اين طرح‌ها به عنوان يکي ديگر از اولويت‌هاي وزارت جهاد کشاورزي، تاکيد کرد و يادآور شد: بهره‌برداري از اين طرح‌ها ارزش افزوده قابل توجهي براي اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.

وزير جهاد کشاورزي حمايت از حوزه دام و طيور را از ديگر اولويت‌هاي اين وزارتخانه برشمرد و با بيان اينکه شناسايي واحدهاي راکد و نيمه‌تمام اين بخش در دستور کار قرار گرفته است، ابراز اميدواري کرد: در مرحله بعد با کمک بانک کشاورزي، اين طرح ها به چرخه توليد باز خواهند گشت.

نيکبخت با بيان اينکه در زمينه توليد و توسعه کشت گلخانه اي نسبت به دو سال گذشته شاهد تحول قابل توجهي هستيم و متقاضيان زيادي براي فعاليت در اين حوزه به ويژه صادرات اعلام آمادگي کرده‌اند، خاطرنشان کرد: حمايت از فعالان اين بخش نيز جزو اولويت‌هاي وزارت جهاد کشاورزي است.

وزير جهاد کشاورزي، با تأکيد مجدد بر موضوع محدوديت منابع افزود: نبايد خود را به منابع موجود محدود کنيم بلکه بايد راه‌هاي جديدي براي تأمين منابع مورد نياز بخش کشاورزي پيدا کرده و بستر مناسبي را براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه ايجاد کنيم.

وي در ادامه، حمايت از توليدکنندگان و فعالان بخش کشاورزي را وظيفه اصلي وزارت جهاد کشاورزي و بانک کشاورزي دانست و تصريح کرد: براي پيشگيري از توقف فعاليت و ورشکستگي واحدهاي توليدي، در تعامل با توليدکنندگان انعطاف بيشتري داشته باشيم و با راهکارهاي مناسب پشتيبان آنان باشيم.

نيکبخت ضمن قدرداني مجدد از مديران و کارکنان بانک کشاورزي به لحاظ حمايت همه جانبه از توليدکنندگان بخش کشاورزي، گفت: حمايت و پشتيباني از بانک کشاورزي را وظيفه خود مي‌دانم چرا‌که معتقديم در نتيجه پشتيباني و تقويت اين بانک، سياست‌ها و برنامه‌هاي اتخاذ شده براي حمايت از فعالان بخش کشاورزي با سهولت بيشتري اجرا خواهد شد.

  • برچسب ها