امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

کاستن از مشکلات مسکن دغدغه شبکه بانکي استمعاون نظارت بانک مرکزي با بيان اينکه کاستن از مشکلات مردم در حوزه مسکن از دغدغه هاي اصلي بانک مرکزي و شبکه بانکي است گفت: بانک‌ها در صورت استنکاف از پرداخت تسهيلات به متقاضيان معرفي شده طرح نهضت ملي مسکن، در چارچوب قواعد تعريف شده مشمول پرداخت مالياتي مي شوند.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزي افزود:‌ جهش توليد مسکن از دغدغه‌‌هاي اصلي دولت سيزدهم و تمامي ارکان بانک مرکزي است. بنابراين تلاش نظام بانکي همواره در راستاي تسهيل و تسريع فرآيند تسهيلات‌دهي در اين زمينه بوده و مشکلات اين حوزه بطور مستمر در جلساتي که با حضور نمايندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالياتي و ساير نهادهاي ذيربط برگزار مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي افزود: يکي از موضوعات مورد تاکيد بانک مرکزي طي دو سال گذشته تسهيل گري در پرداخت تسهيلات جهش مسکن بود است و بانک مرکزي و نظام بانکي بيشترين جلسات و رايزني ها را در اين زمينه با ساير دستگاه هاي ذيربط داشته است و در جلسات شوراي پول و اعتبار اين موضوع همواره به عنوان مهمترين محور مباحث مطرح بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزي با اشاره قواعد تعريف شده اخذ ماليات از بانک‌ها در طرح نهضت ملي مسکن گفت:‌ بانک‌ها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهيلات در قبال متقاضيان معرفي شده مشمول پرداخت جرائم مالياتي هستند و بديهي است در صورتي که متقاضي براي تسهيلات وجود نداشته باشد، بانک‌ها مشمول جريمه مالياتي نخواهند بود.

دکتر محمدپور تصريح کرد: برخي اعداد و ارقام به صورت غير رسمي منتشر شده است اما ارقام جريمه بايد متناسب با استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهيلات به متقاضيان معرفي شده و بر اساس قانون باشد.

معاون نظارت بانک مرکزي با اشاره به روند قانوني تعريف شده براي معرفي متقاضيان تسهيلات طرح نهضت ملي مسکن به شبکه بانکي گفت: براساس شرايط تعريف شده، متقاضيان ابتدا بايد در سامانه طراحي شده از سوي وزارت راه و شهرسازي ثبت نام نمايند و پس از تشکيل پرونده و معرفي به بانک به عنوان متقاضي تسهيلات شناخته خواهند شد و در اين صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهيلات به متقاضي معرفي شده، مشمول جرائم مالياتي است و اين نص صريح قانون است.

وي افزود:‌ طي ? سال گذشته به دليل مشکلاتي همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفي متقاضيان واجد شرايط به بانک‌ها، فرآيند پرداخت تسهيلات به طور کامل طي نشده است و لذا با توجه به متقاضي محور بودن اين تسهيلات، بعضا شاهد هستيم که تکاليف تعيين شده براي بانک‌ها بيش از متقاضيان معرفي شده بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزي در ادامه تاکيد کرد: بانک‌ها با توجه به متقاضيان معرفي شده از سوي وزارت راه و شهرسازي موظف به پرداخت تسهيلات هستند و طبق قانون ، استنکاف از پرداخت تسهيلات مشمول پرداخت جريمه مالياتي است؛ اين درحالي است که به تعدادي از بانک‌ها متناسب با تکاليف تعيين شده متقاضي معرفي نشده است.

دکتر محمد‌پور خواستار تسهيل در فرآيند شناسايي متقاضيان واجد شرايط دريافت تسهيلات طرح نهضت ملي مسکن به شبکه بانکي از سوي متوليان ذيربط شد و ابزار اميدواري کرد با سرعت گرفت فرآيند معرفي متقاضيان به شبکه بانکي اين بخش بتواند به ايفاي نقش خود در حل بخشي از مشکلات مسکن مردم بپردازد.


  • برچسب ها