امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

لزوم توجه به بهداشت اعتباري در روزهاي پاياني سال


به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، نصرت اله شهبازي قائم مقام مديرعامل بانک طي بازديد از بخش هاي مختلف شعبه مستقل سعدي با همکاران ديدار و از تلاش هاي آنها در جهت دستيابي به اهداف و شاخص هاي تعيين شده بانک قدرداني کرد.

احمد بهکار مرام مدير امور شعب تهران و مستقل نيز با تاکيد بر خدمت رساني به موقع و ايجاد ارتباط موثر با مشتريان تصريح کرد: خدمت رساني بايد به گونه اي باشد که مردم بتوانند با سرعت و آرامش خاطر از خدمات بهره مند شوند.

همچنين مرادي رياست شعبه از عملکرد ?? ماهه سال جاري گزارش مبسوطي ارائه و متعهد شد همکاران شعبه مستقل سعدي در فرصت باقي مانده از سال با همت مضاعف در جهت مديريت بهينه دارايي و بدهي و کسب سهم بيشتر بازار تلاش خواهند کرد.

  • برچسب ها