امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

کدام کشور در بانکداري ديجيتال پيشرو است؟آفريقا با بالاترين ميزان خدمات بانکداري همچنين دارندگان حساب و تراکنش‌ها، پيشرو بانکداري با تلفن همراه در جهان است.

به گزارش بانک امروز به نقل از ايسنا از ويفروم، ظهور بانکداري با تلفن همراه و بانکداري ديجيتال به ميليون‌ها آفريقايي کمک کرده است تا در مناطقي که به شبکه‌هاي بانکي سنتي دسترسي ندارند، به منابع مالي دسترسي پيدا کنند.

آفريقا اغلب به‌عنوان پيشگام آينده بانکداري مطرح شده است زيرا بسياري از مناطق آن مستقيماً به سمت بانکداري با تلفن همراه رفته‌اند تا دسترسي بيشتري به افراد بدون بانک ايجاد شود، به اين معني که طي دو دهه گذشته ميليون‌ها آفريقايي بدون مراجعه به يک شعبه معمولي بانک به خدمات بانکي دسترسي پيدا کرده‌اند.

به نظر مي‌رسد که آفريقا همچنان به‌عنوان پيشرو در بانکداري ديجيتال باقي بماند. اين خدمات در همه‌گيري، حتي بيشتر به يک راه نجات تبديل شد و دولت‌هاي آفريقايي مردم را تشويق کردند تا از پرداخت‌هاي تلفن همراه با چشم‌پوشي از هزينه تراکنش تلفن همراه براي کمک به محدود کردن شيوع بيماري کوويد- 19 استفاده کنند.

بر اساس گزارش تحول بانکداري ديجيتال آفريقا در سال 2023، امروزه 48درصد از جمعيت آفريقا از خدمات بانکي استفاده مي‌کنند. در حالي که اين هنوز به اين معني است که حدود نيمي از جمعيت آن بدون بانک هستند و پول نقد شکل غالب پرداخت باقي مانده است با وجود تمامي اين موارد همچنان بانکداري ديجيتال به سرعت در سراسر اين قاره گسترش مي‌يابد.

بانکداري تلفن همراه، کشورهاي جنوب صحراي آفريقا را پيشتاز کرد. در آفريقا و بسياري ديگر از بازارهاي در حال توسعه، بيشتر بانکداري ديجيتال به شکل بانکداري با تلفن همراه است و اين به دليل عدم وجود زيرساخت ارتباطي ثابت براي دسترسي به اينترنت ثابت است. بر اساس اين گزارش، حدود سه چهارم ترافيک آنلاين در آفريقا از طريق تلفن همراه انجام مي‌شود.

نزديک به نيمي از حساب‌هاي بانکداري تلفن همراه جهان در آفريقا مستقر هستند و اين روند صعودي است.

شايان‌ذکر است که رشد حساب‌ها و تراکنش‌هاي ثبت‌شده بالاتر از ميانگين جهاني است و حدود يک پنجم را در سال 2022 تشکيل مي‌دهد و به‌طور قابل‌توجهي بيشتر از ساير مناطق جهان است.

يکي از اهداف مجمع جهاني اقتصاد اين است که ديجيتال را در اولويت قرار مي‌دهد تا ميليون‌ها نفر را آنلاين کند و به آنان امکان دسترسي به خدمات مهم ازجمله مالي، مراقبت‌هاي بهداشتي و آموزش را بدهد.

  • برچسب ها