امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

اعلام نتيجه بيست‌ويکمين حراج اوراق مالي اسلامي دولتي و برگزاري حراج بيست‌و‌دوم در سال 1402ضمن اعلام نتيجه بيست و يکمين مرحله از حراج اوراق مالي اسلامي دولتي در سال ???? (مورخ 28 آذر ماه ????)، به اطلاع مي رساند حراج جديد اوراق ياد شده در تاريخ 5 دي ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

بانک مرکزي پيشنهادات دريافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي را به منظور تصميم‌گيري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و اين وزارتخانه نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. بانک مرکزي بر اساس بند «ع» تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري اين بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاري حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالي اسلامي دولتي فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اوليه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.

  • برچسب ها