امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

افزايش 110 هزار ميليارد ريالي سرمايه بانک کشاورزي


سرمايه بانک کشاورزي با 110 هزار ميليارد ريال افزايش، به رقم 335 هزار ميليارد ريال رسيد.

به گزارش روابط عمومي بانک کشاورزي، سرمايه اين بانک طي 2 مرحله به مبالغ 35 هزار ميليارد ريال از محل انتقال سهام پالايشگاه نفت امام خميني (ره) و 75 هزار ميليارد ريال به صورت نقدي طي 9 ماهه ابتداي سال جاري افزايش يافته است.

شايان ذکر است اين امر که با حمايت و اعتماد دولت محترم و مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته است، مي تواند به افزايش توان حمايتي بانک کشاورزي از توليد و اشتغال در بخش کشاورزي و تحکيم بيش از پيش پايه هاي امنيت غذايي کشور منجر شود.

  • برچسب ها