امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

در راستاي سياست هاي دولت محترم صورت گرفت: اعلام آمادگي بانک ملت براي انتقال سهام عدالت متوفيان

مديرعامل بانک ملت از آمادگي اين بانک براي انتقال قهري سهام عدالت متوفيان در راستاي تحقق سياست هاي دولت محترم خبر داد.
به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملت، رضا دولت آبادي با اشاره به جلسه اي که در محل شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) با حضور نمايندگان اين بانک و مديران عامل چند شرکت کارگزاري منتخب برگزار شده است، يکي از موضوعات مهم را براي دولت، تعيين تکليف سهام عدالت و سود مربوط به اشخاص متوفي در ساليان اجراي طرح خواند و افزود: با توجه به عدم امکان شناسايي وراث در شرکت سمات در شرايط کنوني، انجام اين مهم با استفاده از پتانسيل شبکه بانکي مورد درخواست قرار گرفته و بانک ملت هم با استفاده از زيرساخت هاي قوي فناوري اطلاعات خود، آمادگي لازم را براي کمک به اجراي اين طرح اعلام کرده است.
به گفته وي، بانک ملت با بهره گيري از ظرفيت شعب منتخب خود و کارگزاري ملت با ايجاد دسترسي به سامانه کارا و سامانه هاي الکترونيک، در اين طرح ورود کرده تا بدين ترتيب در مسير تحقق سياست هاي دولت گام بر دارد.
براساس اين گزارش، طرح سهام عدالت يکي از برنامه هاي اجرا شده از سوي دولت نهم بود که از سال 1384 عمليات شناسايي افراد حائز شرايط و تخصيص سهام به آنان آغاز و در ادامه با عامليت سازمان خصوصي سازي در قالب شرکت هاي سرمايه گذاري استاني ساماندهي شد و در سال هاي گذشته با تجميع سود سهام پرداختني شرکت هاي واگذار شده در قالب طرح، سود سهام عدالت به دارندگان اين سهام پرداخت شد.
در عين حال، با توجه به اينکه مديريت دارايي سهامداران با شرکت سمات است و سهام عدالت اشخاص نيز به عنوان يک دارايي مالي نزد شرکت مذکور سپرده گذاري شده است، يکي از موضوعات چالش زا براي اين شرکت، تعيين تکليف سهام عدالت و سود مربوط به اشخاص متوفي در ساليان اجراي طرح مذکور است که براساس آمار ارائه شده، تعداد اين افراد نزديک به 3.850.000 نفر است و بايد اصل سهام و سود مربوط به وراث انتقال يابد.

  • برچسب ها