امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک


سود خالص «بانک اقتصادنوين» سه برابر شد


سود خالص بانک اقتصادنوين طي دوره نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 226 درصد افزايش داشته است.

به گزارش بانک امروز، سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران (کدال)، براساس صورت‌هاي مالي شش‌ماهه منتهي به شهريورماه 1402 (حسابرسي نشده)، سود خالص بانک اقتصادنوين در نيمه نخست سال جاري به 3091 ميليارد تومان رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 226 درصد رشد داشت و بيش از سه برابر شده است. همچنين سود پايه هر سهم از 31.8 تومان در پايان شهريورماه 1401 به 104.9 تومان در دوره مذکور افزايش يافته است.

در اين دوره درآمدهاي غيرمشاع به 4348 ميليارد تومان رسيد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 122درصد رشد نشان مي‌دهد. درآمدهاي مشاع نيز با طي روندي صعودي از 11 هزار و 551 ميليارد تومان به 15 هزار و 986 ميليارد تومان رسيد که بيانگر 38 درصد رشد است.

همچنين مانده سپرده‌هاي دريافتي اين بانک طي دوره شش‌ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 28 درصد رشد داشت که بالاترين ميزان رشد در شبکه بانکي محسوب مي‌شود. درآمدهاي کارمزدي بانک هم در دوره مورد اشاره نسبت به مدت مشابه سال قبل با 93 درصد رشد به 2083 ميليارد تومان رسيد.

  • برچسب ها