امروز : دوم اسفند ماه سال 1402
image بانک

تثبيت جريان‌هاي درآمدي پايدار بانک سينا


بررسي صورت‌هاي مالي بانک سينا بر اساس عملکرد 9 ماهه حکايت از افزايش و تثبيت جريان‌هاي درآمدي پايدار در اين بانک دارد.
به گزارش بانک امروز، بر اساس اين گزارش، سياست‌هاي اجرايي بانک سينا در خصوص جذب سپرده اثربخش بوده و در يک سال گذشته، شاهد رشد چشم‌گير 25.3 هزار ميليارد توماني سپرده‌هاي اين بانک و رسيدن مجموع آنها به حدود 80 هزار ميليارد تومان بوده‌ايم. روشن است که هر چه ميزان منابع در دسترس بانک بيشتر باشد، قدرت تسهيلات‌دهي و در نتيجه، کسب درآمد از محل اعطاي تسهيلات نيز بيشتر خواهد بود. تحت تأثير افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک، حجم تسهيلات اعطاشده در آذرماه سال 1402 بيش از 10 هزار و 200 ميليارد تومان گزارش شده که در قياس با آذرماه سال 1401 رشد 75 درصدي را نشان مي‌دهد.

با عملکرد گفته‌شده، اصلي‌ترين مجراي درآمدي بانک سينا يعني عايدي حاصل از اعطاي تسهيلات با ثبت رشد يک هزار و 556 ميليارد توماني در 9 ماهه اول امسال در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، به بيش از شش هزار و 256 ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است که در آذرماه سال جاري با شناسايي 913 ميليارد توماني درآمد از محل اعطاي تسهيلات، رکورد درآمدي جديدي براي بانک سينا ثبت شده است. اين درآمد در ماه قبل از آن، 797 ميليارد تومان گزارش شده است، يعني ظرف يک ماه گذشته، شاهد رشد 116 ميليارد توماني ارزش درآمدهاي ورودي به کسب‌وکار بانک از محل اعطاي تسهيلات بوده‌ايم.

وجه تمايز عمليات بانک سينا با ساير رقبا آنجاست که با وجود افزايش درآمد اعطاي تسهيلات، سود پرداختي به سپرده‌گذاران که اصلي‌ترين مجراي خروجي نقد کسب‌وکار است، تنها به ميزان دو ميليارد تومان افزايش يافته و اين يعني مديريت بهينه و اقتصادي منابع در دسترس در اين بانک.

وسينا از معدود نمادهاي بانکي بوده که تراز عملياتي مثبت گزارش مي‌کند. در دوره 9 ماهه منتهي به آذرماه 1402، تراز عملياتي بانک رقم مثبت چهار هزار و 530 ميليارد تومان محاسبه شده که در قياس با دوره مشابه شاهد جهش چشمگير 91 درصدي اين شاخص مالي مهم هستيم. بهبود تراز عملياتي در صنعت بانکي به مثابه رشد حاشيه سود عملياتي در صنايع توليدي و بازرگاني بوده و نويدبخش سودسازي به مراتب بيشتر از دوره قبلي است.

بر اساس بررسي صورت‌گرفته، رشد قابل توجهي در ميزان سپرده‌هاي بانک نزد ساير بانک‌ها ديده مي‌شود؛ بدين‌صورت که مانده سپرده‌هاي ريالي و ارزي نزد ساير بانک‌ها در آذرماه سال 1401 تنها 15 ميليارد تومان گزارش شده بود که اين رقم در آذرماه سال جاري به بيش از 10 هزار و 400 ميليارد تومان رسيده است. اين افزايش حجم سپرده در 9 ماهه گذشته، درآمدي به ارزش يک هزار و 150 ميليارد تومان براي بانک سينابه همراه داشته است.

گفتني است همانند دوره گذشته، جريان نقدي از بابت هزينه‌هاي مالي از چرخه مالي کسب‌و کار بانک خارج نشده است.

  • برچسب ها