امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

معاون وزير اقتصاد: بانک کشاورزي در مسير حرفه‌اي مديريت مي‌شود


محمدجواد شريف زاده معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير اقتصاد در جلسه بررسي عملکرد شش ماهه بانک کشاورزي، با اعلام رضايت وزارت اقتصاد از وضعيت کنوني و عملکرد بانک کشاورزي اظهار داشت: خوشبختانه اين بانک در وضعيت پايدار قرار دارد و در مسير حرفه اي مديريت مي‌شود.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک کشاورزي، شريف زاده در اين جلسه که روز چهارشنبه اول آذرماه برگزار شد، با تأکيد بر اينکه گردش مالي شرکت هاي حوزه کشاورزي بايد در بانک کشاورزي متمرکز شود، تصريح کرد: با توجه حجم عمليات مالي شرکت هاي فعال در بخش کشاورزي، ضروري است متناسب با اين عمليات، ابزارها و خدمات اعتباري نيز توسعه يابد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، با تأکيد بر تحول ديجيتال به عنوان ضرورت بانکداري امروز و آينده، ايجاد درآمدهاي کارمزدي بانک ها را نيز ضروري دانست و خاطرنشان کرد: تأمين مالي زنجيره هاي توليد از جمله مواردي است که بايد مورد توجه قرار گرفته و ابزارهاي ريالي-اعتباري متناسب با نيازهاي فعالان اين بخش طراحي و ارائه شود.

شريف زاده با اشاره به حجم عمليات بين المللي بخش کشاورزي به ويژه واردات کالاهاي اساسي، بر ضرورت توسعه فعاليت هاي ارزي و همچنين شناسايي ظرفيت هاي جديد در اين بخش تأکيد کرد و افزود: از طريق ايجاد شعب ارزي يا دفتر نمايندگي در ساير کشورها نيز مي توان بستر مناسبي را براي ارائه خدمات مطلوب تر به فعالان اين بخش فراهم کرد.

وي با اشاره به شرايط بخش کشاورزي در سال گذشته از جمله، نوسانات قيمت نهاده ها که چالش هايي را براي برخي از زنجيره هاي توليد ايجاد کرده بود و همچنين افزايش نياز واحدهاي توليدي دام و طيور به تسهيلات سرمايه در گردش، يادآور شد: گرچه در سال جاري، بخش مهمي از اين مشکلات با حمايت بانک کشاورزي برطرف شده است اما بايد به اين بانک کمک کنيم تا همچنان بازوي توانمند حمايت از زنجيره هاي توليد در کشور باشد.

شريف زاده با بيان اينکه محدوديت منابع و همچنين ضرورت اجراي سياست هاي بانک مرکزي از مهم ترين دغدغه هاي بانک کشاورزي در زمينه پرداخت تسهيلات است، تصريح کرد: بايد با سرعت بخشيدن به وصول مطالبات، توسعه درآمدهاي کارمزدي و ابزارهاي اعتباري، فروش اموال مازاد و همچنين توسعه خدمات ارزي، منابع و درآمدهاي اين بانک افزايش يافته تا در تأمين مالي بخش کشاورزي اختلالي ايجاد نشود.

وي با اشاره به فرهنگ سازماني غني بانک کشاورزي و ضرورت حفظ، تقويت و اشاعه اين فرهنگ، بر لزوم ارتقاي کيفيت و کميت نيروي انساني در اين بانک با بهره گيري از دانش و توان نيروهاي جوان و نخبه هاي دانشگاهي تأکيد کرد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در خاتمه ضمن قدرداني از تلاش هاي مديرعامل، مجموعه مديريتي و کارکنان بانک کشاورزي اظهار داشت: در راستاي ارتقاي جايگاه نظام بانکي و آگاهي عموم هموطنان از خدمات و اقدامات صورت گرفته براي حمايت از توليد و اشتغال، ضروري است با استفاده از روش هاي مختلف اين اقدامات به اطلاع مردم عزيز برسد.

خاطرنشان مي شود، در اين جلسه فرشيد فرخ نژاد مدير عامل بانک کشاورزي، رئيس و اعضاي هيات مديره و هيات عامل اين بانک و همچنين نمايندگاني از وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز حضور داشتند.


  • برچسب ها