امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

حميدرضا مختاريان معاون فناوري اطلاعات بانک ملي ايران شد


حميدرضا مختاريان به عنوان معاون فناوري اطلاعات بانک ملي ايران و امير طيبي سرپرست پيشين اين معاونت به عنوان مديرعامل شرکت داده‌ورزي سداد معرفي شدند.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، دکتر ابوالفضل نجارزاده مديرعامل اين بانک در مراسم امروز که با حضور رييس هيات مديره، اعضاي هيات مديره و هيات عامل برگزار شد، با تاکيد بر اينکه بانکداري بايد متناسب با تحولات شگرف و آتي صنعت فناوري اطلاعات حرکت کند، گفت: سال هاي سال بانک ملي ايران در حوزه فناوري اطلاعات پيشرو بوده و توانسته در نظام بانکي کشور تحول آفرين باشد که بايد اين مسير ادامه يابد.

وي توسعه زيرساخت هاي فناوري را از مهم ترين اولويت هاي بانک ملي ايران برشمرد و تصريح کرد: تغيير و تحول يقينا طي يک هفته و يک زمان کوتاه اتفاق نمي افتد و بايد از تمام توانمندي هاي بانک در جهت پيشبرد جايگاه اين بخش استفاده کنيم.

نجارزاده با تاکيد بر اينکه بانک ملي ايران بايد در تمامي حوزه ها پيشرو باشد و اين توانمندي در ساختار بانک وجود دارد، بيان کرد: مختاريان از مديران خوشنام بانک ملي ايران است و اميدوارم حضور دوباره ايشان در مجموعه اين بانک منشاء خير باشد. همچنين طيبي با روحيه تعاملي و حسن خلق خود با همکاران مي تواند مجموعه سداد را دچار تحول کند.

عباس شفيعي رييس هيات مديره بانک هم با تاکيد بر اينکه حوزه فناوري اطلاعات براي بانک ملي ايران و شبکه بانکي کشور جايگاه ويژه اي دارد، گفت: آنچه که امروز مي تواند ديدگاه مشتريان و همکاران را به مجموعه بانک ارتقا دهد، حوزه فناوري است و بانک بايد بتواند جايگاه خود را حفظ و توسعه دهد.

وي با بيان اينکه مختاريان و طيبي به حوزه فناوري اطلاعات بانک آشنا هستند، تاکيد کرد: بر همين اساس به اتفاقات پيش رو در حوزه فناوري اطلاعات بانک بسيار خوشبين هستيم.

حميدرضا مختاريان معاون فناوري اطلاعات بانک ملي ايران گفت: بانک ملي ايران و شرکت سداد براي من تاکنون حکم يک دانشگاه را داشته که در آن رشد کردم.

وي با بيان اينکه تصميمات پيش رو حوزه فناوري اطلاعات بانک بايد مبتني بر پيش بيني و نه تصميم گيري باشد و به سمت مشتري حرکت کنيم .

امير طيبي مديرعامل شرکت داده‌ورزي سداد هم با تاکيد بر پيشرو بودن بانک ملي ايران در صنعت بانکداري کشور گفت: بايد با نگاهي به آينده در حوزه فناوري، به توسعه هر چه بيشتر پلتفرم ها و زيرساخت ها فکر کنيم.

  • برچسب ها