امروز : دهم اسفند ماه سال 1402
image بانک

شرايط را براي استفاده شهرداري ها از روش‌‌هاي نوين تامين مالي فراهم مي کنيم


معاون امور شهرداري‌هاي بانک شهر با بيان اينکه سرعت بخشيدن به اجراي پروژه‌هاي شهري با رعايت شاخصه‌هاي کيفي همواره در اولويت‌ اقدامات شهرداري هاست، گفت: در همين راستا بانک شهر به عنوان بانکي تاثيرگذار در توسعه شهرها، شرايط را براي استفاده شهرداري ها از روش‌‌هاي نوين تامين مالي فراهم مي کند.

به گزارش بانک امروز به نقل از روابط عمومي بانک شهر، محسن رنجبر با بيان اينکه يکي از دغدغه هاي مهم شهرداري‌ها چگونگي تامين مالي پروژه هاي شهري در حوزه هاي مختلف همانند: حمل و نقل عمومي، عمراني و فرهنگي است، گفت: سرعت توسعه شهري و گسترش نيازهاي شهرنشيني از يک طرف و ضعف بنيه مالي شهرداري ها در تامين منابع مالي، موجب عقب ماندگي زيرساخت هاي شهري شده است.
رنجبر ادامه داد: اين مهم ضمن فراهم کردن زمينه حمايت بانک شهر به عنوان بانکي تخصصي در حوزه شهري؛ شرايط را براي تخصص منابع مالي به شهرداري ها در چارچوب قوانين و مقررات شبکه بانکي مهيا کرده است.
وي با بيان اينکه بانک شهر امروز با بيش از يک دهه فعاليت در شبکه بانکي آشنايي کامل با نيازهاي شهرداري ها دارد، خاطرنشان ساخت: معتقديم يکي از راه‌هاي تأمين منابع براي شهرداري ها، استفاده از ظرفيت هاي بازار پول و سرمايه است.
رنجبر با تاکيد بر اينکه شهرداري ها بايد بتوانند از ابزارهاي جديد مالي براي پيشبرد اهداف خود استفاده کنند تا بتوانند از اموال شهر به عنوان سرمايه هاي شهروندان صيانت کنند، گفت: ابزارهاي موجود در بازار سرمايه نظير اوراق صکوک و صندوق هاي زمين و ساختمان مي تواند راهکاري مناسب براي مرتفع کردن چالش فعلي در شهرداري ها باشد.
معاون امور شهرداري‌هاي بانک شهر با اشاره به اينکه شناخت دقيق از ابزارهاي ياد شده و همچنين اجراي صحيح آن مي تواند کمک شاياني به مديران حوزه شهري در تامين مالي پروژه ها داشته باشد، افزود: در همين راستا بانک شهر با افزايش تعاملات با شهرداري ها در دوره جديد مديريتي توانسته نسبت به فراهم ساختن شرايط براي استفاده آنان از ابزارهاي موجود در بازار سرمايه رافراهم آورد.
وي با بيان اينکه با استفاده از ابزارهاي ياد شده مي توان مشارکت مردم در توسعه و عمران شهرها را پررنگ تر کرد، ادامه داد: امروز ديگر تامين منابع مالي مورد نياز شهرداري‌ها از طريق گرفتن تسهيلات از سوي سيستم بانکي مرسوم نيست. شهرداري ها فعلاً به دنبال اين هستند که تنها از بازار پول استفاده کند و تسهيلات بگيرد يا اوراق منتشر کنند و اکثر شهرداري‌ها تنها از اين دو راه بهره مي‌برند که در نهايت براي شهرداري مشکل ساز مي‌شود.
رنجبر خاطرنشان ساخت: شهرداري ها مي‌توانند براي اجراي پروژه‌هاي خود، صندوق پروژه راه‌اندازي کند. اينکه ابزارهاي مختلف به عنوان ابزارهاي جديد به کمک شهرداري ها بيايد يکي از کارهاي مهم معاونت امور شهرداري‌هاي بانک شهر است.
معاون امور شهرداري‌هاي بانک شهر، گفت: ما به کمک سيستم بازار پول و سرمايه و توسعه‌دهندگان حرفه‌اي در هر شهر آباداني را از طريق پروژه‌هايي که شهرداري مي‌خواهد انجام دهد تضمين مي‌کنيم.

  • برچسب ها