شرکت بیمه حافظ با راه اندازی کارگروه طرح های نوین بیمه ای، در نظر دارد در راستای بهره‌مندی از استعدادها و ایده های نوین و جدید نسبت به جمع آوری نظرات و پیشنهادات سازنده شرکت های مبتکر و افراد خلاق در ...