دکتر اصغر نوراله‌زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید مصاحبۀ مفصلی با سیمای بانکداری داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. نوراله‌زاده در این گفت‌‌وگو، ضمن پاسخ به پرسش‌‌های خبرنگار سیمای بانکداری، ...