مدیرعامل بیمه سینا در جمع مدیران ستاد و شعب سراسر کشور با اشاره به عملکرد درخشان بیمه سینا در سال ۹۹ از افزایش بالغ بر ۳۶ درصدی حق بیمه تولیدی شرکت در این سال خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بانک امروز ...