پست های برچسب گذاری شده "اعتبارسنجی"

سرویس خبری اعتبارسنجی

تضمین تعهدات بیش از ۲۰۴ هزار پرونده «کشاورزی قراردادی» با عاملیت بانک کشاورزی

با عاملیت بانک کشاورزی و در راستای حمایت از اجرای «کشاورزی قراردادی» در کشور، در چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ فرآیند اعتبارسنجی و تخصیص اعتبار تضمین تعهدات برای بیش از ۲۰۴ هزار نفر از کشاورزان معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.

جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.

آخرین اخبار

تصویر روز:

داغ ترین ها